Náš tým

Mgr. Lucie Šídová

Výkonná ředitelka, terapeutka, lektorka, supervizorka a koučka.

Lucie vystudovala Sociální práci a sociální politiku. Má za sebou psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii model SUR,...   Čtěte více... »

Petra Hamerníková, DiS.

Ředitelka vzdělávání, lektorka, konzultantka pro oblast sexuality a vztahů.

Petra je absolventkou Vyšší odborné školy sociální, oboru sociální práce, vzdělání si doplnila oborem dramaterapie a krizové intervence.

...   Čtěte více... »

Mgr. Jaroslava Prchalová

Manažerka sociálních služeb.

Jaroslava vystudovala sociologii a andragogiku v Olomouci. Pestré zkušenosti získala v neziskové organizaci SDMO, o.s. při práci s dospívajícími a...   Čtěte více... »

Věra Petlanová Zychová, DiS.

Lektorka, konzultantka pro oblast sexuality a vztahů.

Věra vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce a po studiu se hned pustila do praxe a nastoupila do denního stacionáře pro osoby s ...   Čtěte více... »

Veronika Pinkavová DiS.

Konzultantka pro oblast sexuality a vztahů.

Verča vystudovala Vyšší odbornou školu – obor sociální práce. Po svém studiu nastoupila do terénní pečovatelské služby pro seniory a...   Čtěte více... »

Zuzana Klimešová

Office manažerka

Zuzka vystudovala střední zdravotnickou školu. Po studiu žila rok v Londýně. V dalších letech pracovala postupně na pozici recepční, office...   Čtěte více... »

Mgr. Kamila Šimková

Projektová manažerka.

Kamila vystudovala Mezinárodní rozvojová studia a Mezinárodní humanitární a sociální práci v Olomouci. Po studiu pracovala několik let jako projektová...   Čtěte více... »

Mgr. Anna Tůmová

Lektorka, odborná projektová pracovnice ESF.

Anna vystudovala Sociální a charitativní práci, navázala Sociální prací zaměřenou na psychoterapii. V průběhu studia zkoumala dodržování lidských práv a svobod...   Čtěte více... »

Mgr. Pavla Špeldová

Lektorka, terapeutka.

Pavla vystudovala Filozofickou fakultu v Olomouci a pokračovala studiem indiánských a afro-brazilských kultur na USP v brazilském Sao Paulu a poté i psychoterapie na Pražské psychoterapeutické...   Čtěte více... »

Mgr. Barbora Kotyzová

Lektorka.

Barbora vystudovala Sociální práci a sociální politiku na UJEP v Ústí nad Labem a následně Sociální a charitativní práci na Univerzitě Karlově...   Čtěte více... »

Mgr. Jolana Novotná

Lektorka, odborná pracovnice projektu ESF.

Jolana vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a později si doplnila vzdělání o profesní kvalifikaci poradkyně pro pozůstalé (č. autorizace...   Čtěte více... »

Mgr. Darina Deáková

Lektorka.

Darina vystudovala speciální pedagogiku a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Prošla také studiem Kreativní pedagogiky na Katedře autorské tvorby a...   Čtěte více... »

Mgr. Magdalena Hanková, Ph.D.

Externí spolupracovnice - výzkumnice, lektorka.

Magdalena vystudovala sociální pedagogiku (Mgr.) a pedagogiku (Ph.D.) na UTB ve Zlíně. Aktuálně pracuje jako vědecká pracovnice na téže univerzitě....   Čtěte více... »

Markéta Malátová

Asistentka PR.

Markéta studuje dálkově Vyšší odbornou školu sociální v Prachaticích. Již během studia pracovala s dětmi v nízkoprahovém zařízení pro děti...   Čtěte více... »

Mgr. Petra Kutálková PhD.

Výzkumnice - expertka na metodu HCD.

Petra pracuje v Pábení jako service designerka specializovaná na výzkum. Pábení provází korporace a firmy při změnách, pomáhá jim hledat užitečná...   Čtěte více... »

Mgr. Jana Poláková

Rodičovská dovolená.

Jana vystudovala sociální práci na VOŠ v Praze a následně sociální politiku a sociální práci na Univerzitě Karlově. Během studia začala získávat praxi ...   Čtěte více... »