Odborné sociální poradenství

Poslání služby.
Cílová skupina.
Cíle služby.
Jak podporujeme naše klienty/klientky k dosažení jejich cílů.
Principy služby.
Jak je služba poskytována?
Náš odborný tým.
Informace ve snadném čtení.

Registrované odborné sociální poradenství, Identifikátor služby: 1319954

Poslání služby:

 

Odborné sociální poradenství je terénní služba, jejímž posláním je poskytnout lidem se zdravotním postižením, seniorům a seniorkám a jejich okolí potřebné informace o sexualitě a mezilidských vztazích. 

Sociální služba je poskytována podle paragrafu 37 odst. 3 Zákona o sociálních službách č.108/2006Sb.

Jsme tu proto, abychom lidem se zdravotním postižením, seniorům a seniorkám, pomohli nalézt potřebné informace, naučili je pracovat s vlastní sexualitou, podpořili je v seberozhodování a umožnili jim prožívat svou sexualitu jako jednu ze základních lidských potřeb a jejich práv.

Sexualita lidí je jednou ze základních lidských potřeb. 

 • U lidí se zdravotním postižením je tato potřeba často nenaplněna, a to z důvodu nedostatku možností, vlastních schopností ji naplnit, nedostatečných podmínek k prožívání sexuality a také nedostatku informací.
 • Lidé v seniorském věku bývají často bráni jako osoby, které již sexuálně nežijí, ale i oni mají právo na to prožívat svou sexualitu, intimitu, doteky a blízkost a mít podporu ve svém okolí.

Cílová skupina:

 

Služba je určena osobám od 11 let věku, kterých se nepříznivá situace v oblasti řešení sexuality a mezilidských vztahů bezprostředně týká a ovlivňuje kvalitu jejich života.

Cílovou skupinou jsou:
        - osoby se zdravotním, mentálním, tělesným a kombinovaným postižením,
        - senioři a seniorky.

Služba je též určena:
        - rodinám, 
        - opatrovníkům/opatrovnicím,
        - lidem blízkým člověku s postižením,
        - pečovatelům/pečovatelkám.

 

Cíle služby:

 

 • Náš klient/klientka má dostatek informací k tomu, aby se mohl orientovat ve vlastní sexualitě a mezilidských vztazích.
 • Náš klient/klientka získá podporu při řešení krizových situací spojených se sexualitou a mezilidskými vztahy.
 • Našemu klientovi/klientce zprostředkujeme odborně vedenou sexuální výchovu vedoucí k posílení sebe rozhodování a schopnosti orientovat se ve vlastním těle.


Jak podporujeme naše klienty/klientky k dosažení jejich cílů:

 

ZPROSTŘEDKOVÁVÁME
 • informace o možnostech sexuální výchovy a osvěty,
 • informace o návazných službách - terapeutické služby, terapeutické skupiny, odborníky/odbornice na sexualitu, intimitu a lidské vztahy aj.,
 • informace o podpůrných pomůckách k osvětě - knihy, videa, kurzy, brožury aj.,
 • informace o možnosti naplňování sexuality.
PODPORUJEME
 • v seberozhodování klienta/klientku - rozhodování sám o sobě, umět říci ne, chránit sám sebe, vnímat své hranice a znát svá práva.
 • nejen osobu se zdravotním postižením, seniora a seniorku, ale také osoby blízké,  kterých se situace bezprostředně týká a ovlivňuje kvalitu jejich života.
POSKYTUJEME PREVENTIVNÍ INFORMACE
 • k sexuálnímu zneužívání  - správně vedené osvětě s dostatkem informací,
 • k rizikům spojených s pornografií,
 • k nákaze pohlavně přenosnými nemocemi - poskytujeme informace, jak se lze před těmito pohlavně přenosnými nemocemi chránit.
NACVIČUJEME
 • jak vnímat své hranice i hranice druhých lidí,
 • chápání mezilidských vztahů,
 • vhodné chování na veřejnosti,
 • odpovědnost k rodičovství a plánování rodičovství.
POSOUVÁME
 • ke vnímání a prožívání vlastní sexuality,
 • k plnohodnotnému životu a zapojení se do většinové společnosti,
 • k pochopení sexuality lidí s postižením, seniorů a seniorek, jako součásti života a lidské potřeby. 

Principy služby:

 

ODBORNOST

Odborné sociální poradenství je poskytováno odbornými pracovnicemi, které odpovídají svými kvalifikačními předpoklady zákonem stanoveným požadavkům.

BEZPLATNOST

Poskytované odborné sociální poradenství je pro klienty/klientky bezplatné.

DŮVĚRNOST A BEZPEČÍ

Poradkyně Frey jsou povinny zachovávat mlčenlivost. Výjimky stanovuje platná legislativa. Klienti/klientky mohou vystupovat i anonymně bez udání osobních údajů.


RESPEKTOVÁNÍ PRÁV A VOLBY UŽIVATELŮ, NESTRANNOST

Poradkyně Frey respektují osobnost klientů/klientek, jejich přání a požadavky, respektují jejich právo na vyjádření své vůle ve všech oblastech poskytované služby, a to např. formou připomínek nebo stížnosti v případě nespokojenosti se službou. Služby odborného sociálního poradenství jsou poskytované všem lidem (cílovým skupinám) bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a podpora jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poskytovatele.

PODPORA AKTIVNÍHO PŘÍSTUPU KLIENTA/ EMPOWERMENT

Poradkyně Frey podporují aktivní podíl klientů/klientek na dosažení stanoveného cíle, ve svém působení vytvářejí takové podmínky, aby se klient/klientka nestali závislými na poskytované službě, ale naopak se postupně osamostatnili a vlastními silami se začlenili do přirozeného společenství.

ZAMĚŘENÍ SE NA CELEK

Poradkyně Frey pracují nejen se samotným klientem/klientkou, ale také s jejich blízkým okolím. Pokud si to klient/klientka přejí a dají nám souhlas, je možné poskytnout podporu nejen jim, ale také jejich blízkým osobám, kterých se nepříznivá situace spojená se sexualitou dotýká a jejich kvalitu života ovlivňuje .

INDIVIDUALIZACE A FLEXIBILITA PODPORY

Naše služba je „šitá na míru“ každému klientovi/klientce. Klient/klientka má možnost vybrat si způsob poskytované podpory, která jim bude nejvíce vyhovovat a kombinovat ji mezi sebou podle svého rozhodnutí a svých vlastních možností v dané situaci. Klient/klientka má možnost vystupovat anonymně nebo poskytnout osobní údaje. S každým klientem/klientkou pracujeme individuálně, dle možností a schopností každého klienta/klientky se zachováním co největší míry samostatnosti.

 

Bližší informace o ochranně osobních údajů naleznete zde.


Jak je služba poskytována?

 

Odborné sociální poradenství je poskytováno terénní formou po celé ČR.
Typ konzultace je zvolen po dohodě mezi zájemcem/kyní o službu a poradkyní Frey.

Služba je poskytována v tyto dny po předchozí domluvě:
Pondělí až čtvrtek od 9:00 do 16:00 hod.
Pátek od 9:00 do 12 hod.

Odborné sociální poradenství je poskytováno terénní formou po celé ČR prostřednictvím:

 • Osobní schůzky:
  Termín osobní schůzky, tedy den a čas,  je nutné předem domluvit na telefonním čísle 731 215 575.     
  Osobní schůzka trvá 60 minut.
  Osobní schůzky poskytujeme v poradně v Praze na adrese: Na Poříčí 12, Praha 1 nebo po domluvě v zařízeních sociálních služeb.

 • Telefonické konzultace:
  Termín a čas  telefonní konzultace je nutné předem domluvit na telefonním čísle 731 215 575, které je určeno i pro následnou telefonickou konzultaci.
  Telefonní konzultace trvá 60 minut.

 • Skypové konzultace:
  Termín a čas skypové konzultace je nutné předem domluvit na telefonním čísle 731 215 575 .
  Skypové poradenství probíhá pomocí aplikace Skype, kterou je nutné si předem instalovat do počítače nebo mobilního telefonu.
  Ke skypování potřebujete být připojení k internetu.
  Den před konzultací  si prosím přidejte Freyu do kontaktů, najdete ji pod skypovým jménem Freya.
  Skypovaní zahájíte tak, že nám v domluvený čas zavoláte.
  Maximální doba Skypu je  60 minut.

 • Emailové poradenství:
  Své dotazy nám zasílejte na  na email: poradenstvi@freya.live
  Na Váš email odpovíme do 10 pracovních dnů. 
Nemůžete se dovolat? Možná právě poskytujeme poradenství. V nejbližší možné době Vám zavoláme zpět. Případně nám napište email nebo sms.

 

Máte-li dotaz napište nám nebo zavolejte:

Email: poradenstvi@freya.live
Telefon: 731 215 575


Náš odborný tým:

        
Věra Petlanová Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice

Mgr. Lucie Šídová
Lektorka, sociální pracovnice, psychoterapeutka


Petra Hamerníková, DiS.
Lektorka, sociální pracovnice, krizová interventka

 

INFORMACE VE SNADNÉM ČTENÍ:

 

JSTE KLIENTEM/KLIENTKOU A POTŘEBUJETE PORADIT OHLEDNĚ SEXUALITY A VZTAHŮ?
  
MŮŽETE NÁM ZAVOLAT – TELEFONNÍ ČÍSLO JE 731 215 575.

  MŮŽETE NÁM NAPSAT EMAIL - poradenstvi@freya.liveMŮŽETE SE S NÁMI SPOJIT PROSTŘEDNICTVÍM APLIKACE SKYPE
TUTO APLIKACI MUSÍTE MÍT NAINSTALOVANOU V POČÍTAČI A BÝT PŘOPOJENÝ/PŘIPOJENÁ K INTERNETU.

 

MŮŽETE K NÁM PŘIJÍT NA SCHŮZKUVŠECHNY TYTO SLUŽBY SI MUSÍTE PŘEDEM DOMLUVIT, OBJEDNAT SE!
ZAVOLEJTE NA TELEFONNÍ ČÍSLO 731 215 575.