Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Odborné sociální poradenství

Odborné sociální poradenství Freya (“dále jen OSP”) poskytuje poradenství v oblasti sexuality a vztahů pro osoby naší cílové skupiny po celé České republice.
Služba je poskytována PO - ČT od 9.00 - 16.00 a Pá od 9.00 - 12.00h.
Poradenství poskytujeme v několika formách a je zdarma.
Identifikátor služby: 1319954


Poslání služby:

Posláním služby je poskytnout lidem z naší cílové skupiny potřebné informace o sexualitě a lidských vztazích.
Za společné podpory hledat možnosti řešení otázek spojených se sexualitou a vztahy, pomáhat objevit zdroje a možnosti jejich realizace a přispět tak ke zvýšení kvality života a naplnění základní lidské potřeby.


Cílová skupina:

Služba OSP je pro osoby od 6 let, které mají vytvořený komunikační kanál vhodný pro danou formu poradenství.

Služba je poskytovaná těmto osobám: 

 • osoby s mentálním, tělesným nebo kombinovaným znevýhodněním,
 • osoby s PAS,
 • osoby v seniorském věku,
 • osoby, které řeší téma sexuality a vztahů u lidí se znevýhodněním (např. rodiče, opatrovníci*opatrovnice, partneři*partnerky).

Cíle služby OSP: 

 1. Klient*klientka, který*á uplatňuje svá práva a potřeby v oblasti sexuality a vztahů v souladu s normami ČR.
 2. Klient*klientka, který*á je začleněn*a do společenského prostředí.
 3. Klient*klientka, který*á má dostatečné znalosti v oblasti sexuality a vztahů.
 4. Klient*klientka, který*á má informace o dopadu fyzických obtíží a možnostech realizace sexuálních potřeb.
 5. Klient*klientka, který*á je informovaný*á v oblasti bezpečného využívání sexuálních pomůcek.
 6. Klient*klientka, který*á má dostatečné znalosti v podpoře sexuliality a vztahů u osoby blízké. 

Poradenství poskytujeme v těchto tématech: 

 • soukromí,
 • doteky,
 • hranice,
 • emoce,
 • sebepoznání v oblasti sexuality a vztahů,
 • dospívání,
 • hygiena a péče o své tělo,
 • intimní místa,
 • menstruace,
 • gynekologie,
 • antikoncepční metody,
 • informace o erotických pomůckách,
 • sebeuspokojování,
 • pohlavní styk, sex,
 • těhotenství, rodičovství a péče o dítě,
 • pohlavní onemocnění,
 • gender a genderové stereotypy,
 • sexuální orientace, LGBTQ+,
 • mezilidské vztahy,
 • bezpečné užívání online sítí,
 • pornografie,
 • právo v oblasti sexuality a vztahů,
 • prevence sexualizovaného násilí, zneužívání a rizikového chování,
 • sexuální dysfunkce, fyzické obtíže,
 • informace o naplnění sexuality osob se znevýhodněním,
 • informace o sexuální asistenci.

Zásady služby:

 1. Odbornost - OSP poskytují konzultanti*ky se zákonem stanovenou kvalifikací, kteří*é se i nadále vzdělávají ve svém oboru a mají schopnosti a dovednosti potřebné k poskytování kvalitního OSP v oblasti sexuality a vztahů. 
 2. Důvěrnost a pocit bezpečí - vytváříme prostředí, které je bezpečné pro předávání informací v oblasti sexuality a vztahů. Necháváme dostatek času pro sdílení. OSP lze využívat s částečnou anonymitou.
 3. Respekt - respektujeme osobnost jednotlivých klientů*ek a jejich názory v oblasti sexuality a vztahů. Během OSP poskytujeme informace nestranně a bez ovlivnění vlastními názory či jiným přesvědčením.
 4. Dobrovolnost - klient*ka využívá OSP zcela dobrovolně, v tématech a frekvenci, která je pro něj*ni vyhovující. Klient*ka může OSP po informování konzultanta*ky kdykoliv a bez udání důvodu ukončit.
 5. Individuální přístup - konzultant*ka na základě možností služby přizpůsobuje OSP každému klientovi*ce individuálně s ohledem na jeho*její aktuální situaci.
 6. Mlčenlivost - každý pracovník*ce zachovává mlčenlivost. Informace, které klient*ka sdělí, zůstávají důvěrné. Výjimkou je oznamovací povinnost. 

Formy OSP: 

OSP je poskytováno terénní formou po celé České republice.
Spolupráce může být jednorázového charakteru nebo formou dlouhodobé podpory.
Termín, čas a formu konzultace je nutné si předem domluvit prostřednictvím e-mailu: poradna@freya.live nebo telefonicky: 731 215 575. 

Doba trvání konzultace je předem domluvena a odvíjí se od potřeby klienta*ky a možností konzultanta*ky. Obvyklá délka konzultace je 60 minut.
Pokud se nemůžete dovolat, možná právě poskytujeme poradenství. V nejbližší době se Vám ozveme zpět, případně zanechte e-mail nebo SMS. 


OSP poskytujeme v těchto formách: 

 1. Osobní schůzky
  OSP probíhá v konzultační místnosti na adrese: Bolzanova 1, 110 00Praha 1 nebo Pražská 3226, 415 01 Teplice, popřípadě na jiném domluveném místě dle kapacity konzultantů*tek. 

 2. Online schůzky
  OSP probíhá prostřednictvím předem domluvené platformy - Google meet nebo Skype.
  Pro online schůzky je nutné mít stabilní připojení k internetu, kameru a mikrofon.
  Tato forma je vhodná pro osoby, které mají vytvořený komunikační kanál, díky kterému je možné konzultaci poskytnout.
  Online konzultace nejsou nahrávány. 

 3. E-mailové poradenství
   
  Dotazy je možné zaslat na e-mail: poradenstvi@freya.live.
  Na Váš e-mail odpovíme do 10 pracovních dnů. Pravidelné e-mailové konzultace probíhají vždy s konkrétní*m konzultantem*kou.

 4. Telefonické konzultace
   
  Jednorázové telefonické konzultace probíhají na čísle: 731 215 575, popř. na čísle konkrétní*ho konzultanta*ky.
  Tato forma je vhodná pro osoby, které mají vytvořený komunikační kanál, díky kterému je možné konzultaci poskytnout.

Pro všechny formy platí, že konzultace probíhají v pracovní době konzultanta*ky po předchozí domluvě termínu.

 • Postup jednání se zájemcem*kyní ve zjednodušeném čtení ZDE.
 • Leták ke službě odborného sociálního poradenství ke stažení ZDE.
 • GDPR ZDE.


Náš odborný tým