Literatura k tématu sexuality a vztahů

Šídová L.: Sexuální asistence osobám se zdravotním postiižením, strana 25 - Sborník příspěvků z 29.  celostátní konference České asociace ergoterapeutů, dostupné zde.

Šídová L., Rohovská P.: Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích, Sborník referátů z 8 moravského kongresu k sexuální výchově, Olomouc 2018, SPRSV, dostupné zde.

Sborník referátů z 26 celostátnímu kongrusu k sexuální výchově v České Republice, Pardubice 2017, SPRSV, dostupné zde.

Drábek T.: Partnerský a sexuální život osob se zdravotním postižením, dostupné zde.

Eisner P.; Venglářová M. a kol.: Sexualita osob s postižením a znevýhodněním. 2013, nakladatelství Portál.

Hojdyszová T.: Sexualita seniorů. 2010. Diplomová práce.

Lištiak, Mandzáková S.: Sexuální a partnerský život osob s mentálním postižením. 2013. Portál.

Sexualita mentálně postižených I a II.: Sborník materiálů z druhé celostátní konference organizované o.s. ORFEUS. 2011. Orfeus.

Šídová L., Malinová H., Poláková J.: Ze sexbyznysu na trh práce, dostupné zde.

Schmidová V.: Láska, sex a vozíčkáři. 2013. E-kniha.

Štěrbová D.: Sexuální výchova a osvěta u osob s mentálním postižením.

Prof. MUDr. Zdeněk Dienstbier, DrSc.: Rakovina a sex, dostupné zde.

Prof. MUDr. Alexandra Žourková, CSc.: Sexualita u nemocných s psychickými poruchami, dostupné zde.

CZEPA, Desatero moudrého vozíčkáře, dostupné zde.