Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Mgr. Anna Tůmová

Lektorka, odborná projektová pracovnice ESF.

Email: tumova@freya.live

Anna vystudovala Sociální a charitativní práci, navázala Sociální prací zaměřenou na psychoterapii. V průběhu studia zkoumala dodržování lidských práv a svobod klientů a klientek v pobytových zařízeních sociálních služeb. Jako sociální pracovnice azylového domu Naděje, o.p.s. provázela ženy bez domova ke zlepšení jejich životní situace. V současné době také spolupracuje s ženami, které se živí sexworkem a s klienty a klientkami čerpající sexuální služby. Navázala tak na pozici vztahové manažerky a sociální pracovnice v Showparku, pražském nočním klubu.  

Anna se snaží se o normalizaci tématu sexuality, intimity a vztahovosti u lidí všech skupin, zvláště těch, pro které jsou tyto potřeby zvýrazněny předsudky a stereotypy majoritní společnosti. Zapojila se do systémového zavádění práce se sexualitou v obecně prospěšné společnosti Skok do života, kde lektorovala kurz Sex a vztahy lidí s handicapem. Prošla výcvikem rozvojového koučingu a krizové intervence.

Ve Freye se specializuje na téma sexuality lidí v seniorském věku a lidí s mentálním znevýhodněním. Jako odborná pracovnice je zapojena do projektu systémového zavádění práce se sexualitou v domovech pro seniory a seniorky.

Zpět na seznam