Mgr. Pavla Špeldová

Lektorka, terapeutka.

Pavla vystudovala Filozofickou fakultu v Olomouci a pokračovala studiem indiánských a afro-brazilských kultur na USP v brazilském Sao Paulu a poté i psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě. Nyní dokončuje psychoterapeutický výcvik v Biosyntéze, která je přístupem somatické psychoterapie. Svoji odbornost také rozšiřuje výcvikem v Terapii hrou, zaměřující se na práci s dětmi s PAS a ADHD. Právě v práci s dětmi má Pavla bohaté zkušenosti, především s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením, věnuje se také práci s klienty a klientkami s duševním onemocněním, s etnickými menšinami a s osobami žijícími v sociálně vyloučených komunitách. Má za sebou vedení terapeutických skupin, individuálních pohovorů i volnočasových programů.  

Další odborné vzdělání:

 • psychoterapeutický výcvik v dynamické skupinové psychoterapii, Remedium II;
 • výcvik Terapie hrou, PTI Slovensko;
 • skupinová a individuální práce s dětmi a mládeží;
 • práce s dětskou skupinou;
 • KBT úzkostných a depresivních poruch;
 • diagnostika a léčba závislostí;
 • systemické konstelace, Manuela Erdody, Francie;
 • psychoterapeutické minimum, ČIB;
 • trauma v kontextu biosyntézy;
 • terapie hrou jako nástroj pomoci traumatizovaným dětem, Sue Bratton, USA;
 • sexualita a sexuální výchova lidí s mentálním hendikepem, Welmoed Visser-Korevaar, Daphne Kemner-Krijne, Holandsko;
 • sexualita osob s mentálním postižením, Daphne Roosmarijn Kemner, Welmoed Elmira Korevaar, Holandsko.

Zpět na seznam