Mgr. Pavla Špeldová

Lektorka, terapeutka.

Vystudovala jsem Filozofickou fakultu UP v Olomouci. Dále jsem se věnovala studiu indiánských a afro-brazilských kultur na USP v brazilském Sao Paulu a studiu psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě. V současné době procházím závěrečným ročníkem psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze, která reprezentuje přístup v somatické psychoterapii. Jsem frekventantkou výcviku v Terapii hrou, zaměřující se na práci s dětmi.

Pracovala jsem s dětmi s mentálním a kombinovaným postižením, s klienty s duševním onemocněním, s etnickými menšinami a s osobami žijícími v sociálně vyloučených komunitách. Vedla jsem terapeutické skupiny, individuální pohovory, vytvářela volnočasové programy.

Působím jako dobrovolná terapeutka v projektu Sociální kliniky. A v současné době také provozuji soukromou terapeutickou praxi.

Několik let jsem působila jako lektorka cizích jazyků, vyučovala jsem portugalštinu a češtinu pro cizince.

Zpět na seznam