Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Metodická podpora v tématu sexuality

Freya nabízí metodickou pomoc, podporu a vedení při nastavování zásad a forem práce s tématem sexuality, intimity a vztahů v organizaci.

  • Zmapujeme oblasti, kde Vaše organizace potřebuje podporu v práci s tématem sexuality.
  • Pomůžeme Vám vypracovat protokol sexuality - metodický dokument, který shrnuje a nastavuje práci se sexualitou v zařízení. Tento dokument může být velkou oporou a podporou pro pracovníky a pracovnice pomáhajících profesí. Protokol sexuality dává pracovníkům pocit bezpečí a vymezuje jasné pole jejich práce, tedy nastavuje hranice vzájemné spolupráce trojúhelníku pracovní/pracovnice, pečující osoba, klient/klientka.
  • Pomůžeme Vám nastavit kompetence v pracovním týmu, tak aby pracovníci a pracovnice věděli, jak mají v této oblasti postupovat, co je jejich kompetence a co již ne.
  • Pomůžeme Vám komplexně zavést poradenství ohledně sexuality a vztahů do zařízení a jak s ním pracovat, tak aby bylo přínosem pro vaši organizaci - pracovníky/ice, klienty/klientky, pečující osoby.

Jsme tu pro vás - napište, objednávejte:

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616 110