Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Mgr. Jolana Novotná

Lektorka, odborná pracovnice projektu ESF.

Jolana vystudovala Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a později si doplnila vzdělání o profesní kvalifikaci poradkyně pro pozůstalé (č. autorizace 29576/2012-94). Praxi poradkyně vykonává v brněnské organizaci Klára pomáhá, z. s., kde se věnuje především sociálně neuznanému (tichému) zármutku a práci s vdovami. Během poradenství se zabývá také tématy sexuality a intimity po ztrátě životního partnera/partnerky. V organizaci Platforma pro rovnoprávnost, uznání a diverzitu,  z. s., zakládala a doposud koordinuje program zaměřený na LGBT* stárnutí.
Ve Freye se specializuje na téma sexulity lidí v seniorském věku. 

Spolupráce na publikacích:

  • LGBT senioři/rky – neviditelná menšina. Situace stárnoucích leseb, gayů, bisexuálních a trans osob v České republice a perspektivy LGBT přátelské zdravotní a sociální péče (2016), ISBN 978-80-88175-06-3 (PDF verze).
  • Neviditelná staroba (2019), Práce se sociálně neuznaným zármutkem, Část 1 a 2. Socioterapia, psychoterapia. 2019 a 2020. ISBN 978-80-906381-6-7.

Další odborné vzdělání:

  • kurz práce s tělem v krizové intervenci, Moravští lektoři;
  • základní kurz paliativní péče ELNEC, Hospicové občanské sdružení Cesta domů;
  • školení poradenství pro pozůstalé, lektorka: PhDr. Mgr. Naděžda Špatenková;
  • komplikovaný zármutek a jeho základní diagnostická kritéria;
  • smrt – průvodce a spojenec, Psychoterapeutické centrum Lávka;
  • psychospirituální doprovázení umírajících;
  • výcvik v internetovém poradenství, Akreditovaný vzdělávací program MPSV ČR A2017/0465-SP/PC, Modrá linka, z. s.;
  • sexuální pomůcky pro osoby s hendikepem aneb sexualita pěti smysly, Rozkoš bez rizika.

Zpět na seznam