Mgr. Jana Poláková

Sociální pracovnice, administrativní a metodická podpora spolku Freya.

Vystudovala jsem obor Sociální politika a sociální práce na Univerzitě Karlově. Během předchozího studia sociální práce na VOŠ v Praze 10 jsem začala pracovat v neziskové organizaci Rozkoši bez Rizika (dále jen R-R), kde jsem přes 12 let poskytovala poradenské služby ženám pracujícím v sexbyznysu, ať již v poradně či v terénu. Získala jsem zde rovněž zkušenosti s vedením týmu, tvorbou metodik v oblasti standardů kvality sociální služeb a pomoci obětem trestných činů, projektovým řízením, lektorováním a rovněž s tím, co bylo zrovna potřeba.

Jsem spoluautorkou tří publikací vydaných R-R: Ze sexbyznysu na trh práce? (2013), Tak tohle ne! Analýza násilí v sexbyznysu a jeho řešení (2016) a Jde to i jinak! Analýza vztahů sexuální práce, zákonů a policie (2016). Rovněž jsem se podílela na tvorbě e-learningového kurzu pro ženy ze sexbyznysu http://www.rozkosbezrizika.cz/ a  řadě preventivních materiálů a brožur.

Zajímá mě oblast prosazování práv klientů a klientek sociálních služeb, dopadů legislativy v oblasti sexbyznysu a ve vztahu k poskytování služby sexuální asistence a prevence sexuálního násilí.

Další vzdělávání:

konference Sexuální a intimní asistence v ČR a ve světě, kurz v oblasti pomoci obětem trestných činů a trestního řízení, kurz internetového poradenství, výcvik v metodě Somatického koučování, Pod Křídly, kurz lektorských dovedností a kariérového poradenství, dluhové poradenství  a další kurzy.

Ve volném čase ráda chodím do přírody, cestuji, fotografuji. Mám ráda umění a odpočívám při vaření.Zpět na seznam