Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Mgr. Jana Poláková

PR asistentka.

Email: polakova@freya.live

Jana vystudovala sociální práci na VOŠ v Praze a následně sociální politiku a sociální práci na Univerzitě Karlově. Během studia začala získávat praxi  v organizaci Rozkoš bez rizika, kde poté dalších dvanáct let poskytovala terénní i ambulantní poradenské služby ženám pracujícím v sexbyznysu. Postupně prošla rolemi vedoucí týmu a projektů, lektorky či  metodičky v oblasti standardů kvality sociální služeb a pomoci obětem trestných činů.

Jana je aktivní v oblasti prosazování práv klientů a klientek sociálních služeb, dopadů legislativy v oblasti sexbyznysu a ve vztahu k poskytování služby sexuální asistence a prevence sexuálního násilí.

Spolupráce na publikacích:

  • Ze sexbyznysu na trh práce? (2013), ISBN 978-80-260-4963-0.
  • Tak tohle ne! Analýza násilí v sexbyznysu a jeho řešení (2016),  ISBN 978-80-260-9638-2.
  • Jde to i jinak! Analýza vztahů sexuální práce, zákonů a policie (2016), ISBN 978-80-270-0535-2.

Další odborné vzdělání:

  • konference Sexuální a intimní asistence v ČR a ve světě;
  • pomoc obětem trestných činů a trestního řízení;
  • internetové poradenství;
  • výcvik Somatického koučování, Pod Křídly.

Zpět na seznam