Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Mgr. Kateřina Štanderová

Lektorka.

Kateřina vystudovala VOŠ Sociálně právní v Praze, následně Sociální práci a sociální politiku na
Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V rámci své diplomové práce zpracovávala téma
Dobrovolnictví seniorů jako cesta k aktivnímu stáří. Absolvovala studijní stáž v programu Erasmus na
Université de Picardie Jules Verne, Amiens ve Francii. V současné době je frekventantkou v
psychoterapeutickém výcviku v integrované psychoterapii. V oboru pracuje od roku 2003. Působila jako
koordinátorka vzdělávacích projektů, dobrovolníků a organizačního rozvoje. Bohaté zkušenosti s prací se
seniory získala zejména v organizaci A Doma, z.s. a Život 90. V současné době působí jako supervizorka, členka výboru AsuPP, lektorka a konzultantka.
Ve Freye se specializuje na téma sexuality lidí v seniorském věku.

Další odborné vzdělání:

 • ochutnávka Gestalt terapie, IVGT;
 • práce s emocemi;
 • psychický obraz člověka s demencí. Psychosociální aspekty péče a komunikace;
 • integrace dechu a těla, práce s tělem dle Dr. Schmitta I., II.;
 • holistická aromaterapeutická masáž, Asociace českých aromaterapeutů;
 • transakční analýza a její využití v supervizi;
 • terapeutické masáže a deep draining;
 • terapeutická práce s dotekem;
 • úvodní víkend psychoterapie zaměřené na tělo;
 • supervize v pomáhajících profesích I.,II., akreditovaný vzdělávací program MPSV;
 • pracovník sociálně intervenční služby, Diakonie;
 • lektorské dovednosti;
 • základy komunikace v obtížných situacích, STŘEP, o.s.

Zpět na seznam