Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Řekli o našich kurzech


Webinář: Jak na sexuální výchovu lidí s mentálním znevýhodněním a PAS

Děkuji moc za možnost zúčastnit se webináře. Moc se mi líbil, jednak živost a nadšení lektorky, které se jí povedlo protlačit i nevlídným onlinem, potom nezdolný důraz na včasné zahájení práce s tématem sexuality. A děkuji za obsah, za množství praktických příkladů. Bylo to pro mě dobré povzbuzení, abych v práci s rodinami nečekala „až o tom rodiče sami začnou mluvit, vždyť je ještě spousta času, děti jsou malé“. Ale bych téma aktivně podle situace otevírala, hledala, co už teď je zajímavé, aktuální. A obracela tak pozornost rodičů k tomu, že jejich dítě může v budoucnu prožívat spokojeně a naplněně svou sexualitu.

Zuzana Sýkorová
poradce rané péče
Středisko rané péče Sluníčko, Oblastní charita Hradec Králové


Webinář: Sexuální výchova

Chci moc poděkovat za bezvadný webinář. Vaše odkazy a pracovní listy s chutí vyzkoušíme. Pacičkování nám už teď pomohlo třeba při začínajících afektech. Moc mě to nakopnout pro další využítí. Teď začne tvrdá dřina... přenést to do reálného autistického světa.
Děkuji

Heimlichová M.


Výcvik: Konzultant/ka pro oblaste sexuality a vztahů

Kurz mi potvrdil mé podezření, že pod věčným pnutím a agresivitou klientů a klientek se skrývá právě potlačená sexualita. Když jsem na tento fakt upozorňovala rodiče, personál, jak na chráněném bydlení, stacionáři nebo na různých terapiích, bylo vše přejito jen úsměvem nebo vůbec nepřijato. Nejnáročnější bylo přehlížení obtěžování klienty od zaměstnavatele.  Neuměla jsem argumentovat. Po kurzu už umím. A za to všem lektorkám ze srdce děkuji. 

Martina Tichá
Osobní asistence u klientů s poruchy autistického spektra


Online seminář: Sexualita aneb Jak o ní komunikovat s lidmi s hendikepem

Za školení moc děkuji, pro mě osobně to bylo velmi přínosné. V průběhu školení jsem si dělala poznámky, které využiji při další práci v této oblasti v našich službách. Posunulo mě to v dále, vím jak pokračovat v práci s týmem důvěrníků. Za další naši spolupráci budu moc ráda.

Jana Serafinová
DNZ Bystré


Webinář: puberta a dospívání lidí s mentálním hendikepem

Téma Puberta a dospívání u jedinců se zdravotním postižením rodiče velice kvitovali, je to téma, které je ve velké části tabuizováno. Rodiče uvítali cenné zkušenosti a rady paní lektorky, obdrželi náhled na téma puberta a dospívání, co vše patří do této oblasti, o čem je potřeba komunikovat se svými dětmi, byť mají snížené mentální schopnosti apod. Velmi důležitá je komunikace mezi rodiči a dětmi, o tom co se s dětmi děje a jak se jejich tělo mění v procesu dospívání.

Webinář byl opravdu moc přínosný a dle zpětné vazby od rodičů se všem moc líbil a rádi se zúčastní dalšího. Toto téma je velice široké a bylo by dobré zaměřit se na další oblasti samotného dospívání a puberty. Moc děkujeme za Vaše témata, která otvíráte.


Kristýna Padrtová
Rodičovská skupina Alfa Human Service,z.s.


Rodičovská skupina Praha, speciální MŠ

Dobrý večer,

píši Vám ještě takto večer po dnešní přednášce. Chtěli bychom Vám moc poděkovat. Školení bylo skvělé. Slečna školitelka byla velmi dobře připravená, ale hlavně dokázala vytvořit přátelskou atmosféru, ve které se rodiče neostýchali pokládat různé dotazy. Z ohlasů, ale i za mě osobně musím říct, že to byla jedna z nejpřínosnějších přednášek, kterou jsme za poslední dobu ve školce měli.

Účastnice kurzu


Rodičovská skupina Praha

Chci Vám za nás ještě jednou moc poděkovat.
Mě už z webu přišlo, že to bude přínosné setkaní pro naši rodičovskou skupinu, ale nějak jsem vůbec netušila, jak moc to bude skvělé a objevné.
Paní lektorka nás ohromila, byla výborně připravena a velmi profesionální, zároveň ale velmi milá a empatická. Flexibilně reagovala na všechny naše dotazy, a že jich bylo hodně. Moc zajímavé bylo sdíleni konkrétních zkušeností z praxe. Bylo to krásné, živé, interaktivní setkaní.

Barbora Chuecos
Účastnice rodičovské skupiny


Rodičovská skupina

Měla jsem tu možnost a příležitost setkat se s paní Zychovou z Freya již dvakrát v rámci rodičovské skupiny. Na první setkání jsem šla s obavami a vnitřně rozpolcená, protože jsem si nedovedla představit, jak budu nebo nebudu schopná komunikovat před cizími lidmi a s cizími lidmi tak citlivé téma jako je sexualita, sexuální výchova a potíže v sexualitě ve vztahu k dítěti s postižením. Celý průběh a obsah setkání byl pro mě příjemným překvapením. Téma sexuality je paní Zychovou předáváno s přirozeným taktem a současně potřebnou otevřeností. Naučila jsem se velmi konkrétní způsoby zacházení s "problémovými" projevy sexuality u vlastního dítěte, porozuměla jsem vlastním předsudkům a stereotypům zase o kousek víc. Druhé setkání bylo o to zajímavější, že jeho obsah byl připraven předem na základě otázek a námětů, které jsme my, účastníci, mohli paní Zychové zprostředkovat. Práce na rodičovských skupinách je intenzivní, náročná a přínosná v jasných, konkrétních znalostech a dovednostech adresně předávaných na základě toho, co konkrétní rodiče v daný okamžik potřebují. Jako bonus jsem po konání skupiny získala mailem cenné rady, informace a odkazy na další možnosti rozvoje. Děkuji!

Účastnice rodičovské skupiny


Rodičovská skupina Liberec

Děkuji za přínosnou přednášku o sexuální výchově vaší organizace Freya, která se konala 17.2.2020 v Liberci, v rámci Rodičovské skupiny. Paní Zychová dokázala zodpovědět všechny otázky rodičů. Je vidět, že má letité zkušenosti a dokáže hovořit o všem, i o choulostivých věcech. Dozvěděli jsme se, jak pracovat se svými dětmi, kde neudělat chybu a pokud jsme ji udělali, jak ji můžeme napravit. Z přednášky jsme si odnesli kontakty, na koho se obrátit, když budeme řešit nový problém. Jsme rádi, že můžeme Freyu kdykoliv kontaktovat i společně se svými dětmi. Pomůžou nám vyřešit problém citlivou cestou, dobrou radou nebo terapií. Podle dohody. Tím nám mohou pomoci zlepšit i naše vztahy s dětmi, které bývají narušeny často z neznalosti nebo ze vzájemného nepochopení.
Jako rodič si cením, že existuje organizace, která se zaměřila na poradenství v oblasti sexuálního chování dětí a dospělých s handicapem. Neznám jiného odborníka, organizaci, která by mi pomohla v této oblasti.

Olga, Liberec


Kurz: Sexualita lidí s mentálním hendikepem

Kurz naprosto splnil naše očekávání. Lektorky přišly do naší MŠ a ZŠ speciální a celý kurz přizpůsobily našim potřebám. Poradily nám, jak vhodně řešit krizové situace, se kterými se aktuálně v mateřské a základní škole potýkáme. Poskytly nám rovněž informace ohledně zavádění sexuální výchovy do výuky a dokonce věnovaly čas rodičům, kteří měli o toto téma zájem. Ceníme si maximálně efektivního využití času v průběhu kurzu, příjemného vystupování a profesionálního přístupu lektorek a také rychlé a jasné komunikace při zařizování kurzu. Děkujeme a těšíme se na další spolupráci v budoucnu.

Mgr. Pavla Křimská
Učitelka ZŠ speciální


Rodičovská skupina Centrum LIRA

Děkujeme za možnost přiblížit toto téma našim klientským rodinám. Rodiče, kteří se semináře účastnili, byli velmi spokojení s přístupem i obsahem. Chtěli by tento seminář v budoucnu zopakovat.

Kateřina Jírová
Koordinátor sociálních služeb Centrum LIRA


Rodičovská skupina na respitním pobytu pro rodiče dívek s Rettovým syndromem.

Za naši pacientskou organizaci moc děkujeme za kurz, který si organizace Freya připravila pro rodiče pečující o dívky s Rettovým syndromem. Slovy rodičů při závěrečném hodnocení respitního pobytu, na kterém se kurz uskutečnil:  "Spousta odborných informací, žádné chození "kolem horké kaše", velmi otevřená diskuse, příklady z praxe, tipy na pomůcky, literaturu, odkazy na videa...navíc jsme si uvědomili, že se téma týká nás všech. Opravdu trefný výběr tématu a perfektní přístup lektorek."

Mgr. Lenka Kohoutková
Rett Community, z.s.


Kurz: Sexualita aneb Jak o ní komunikovat s lidmi s postižením

Získala jsem praktické informace, jak komunikovat s lidmi, kteří nekomunikují o tématu sexuality.

Účastnice kurzu


Kurz: Protokol sexuality a jeho zavádění do praxe

Byla jsem ráda, že jsem se mohla podělit o svou praxi a sepsala jsem si, na které oblasti nezapomenout. Ujasnila jsem si, jak si vytvořit dobrý tým a nastavit si práci v domově pro seniory.

Účastnice kurzu


Kurz: Protokol sexuality a jeho zavádění do praxe

Děkuji za příklady z praxe, konkrétní informace a celkové vysvětlení, jak zavádět tuto novou službu v organizaci a pro mě nový směr.

Účastnice kurzu


Kurz: Protokol sexuality a jeho zavádění do praxe

V naší organizaci pracujeme s dospělými lidmi s tělesným handicapem. Často jsou naši pracovníci jedněmi z mála osob, kteří přicházejí s těmito lidmi do bližšího kontaktu, proto jsme považovali za velmi důležité specifikovat hranice naší služby i v oblasti vztahů a sexuality. Kurz Zavádění protokolu sexuality byl velmi prakticky zaměřený a poskytl nám přesný návod, jak protokol zpracovat a uvést do praxe.

Dana Václavková
SPOLEK TREND VOZÍČKÁŘŮ OLOMOUC


Kurz: Sexualita lidí s hendikepem

Děkujeme za zprostředkování krásného školení našich pracovníků. Všichni byli moc spokojení a hlavně si upevnili své postoje a názory k tématu sexuality lidí s mentálním postižením, což je pro nás důležité v každodenní práci s našimi uživateli služby. Školení probíhalo v příjemné atmosféře uvolněné diskuze, velký dík za splněná očekávání  patří Vaší paní lektorce.

Mgr. Hana Přívozníková
Vedoucí provozu STROOM DUB

 


Kurz: Sexualita aneb Jak o ní komunikovat s lidmi s postižením

Jsem moc ráda za tento kurz, naučila jsem se prakticky vytvořit komunikační tabulku a získala povědomí o tom, jak zavádět sexualitu u nás na středisku.

Účastnice kurzu


Kurz: Sexualita aneb Jak o ní komunikovat s lidmi s postižením

Na semináři jsem se naučila, jak komunikovat neverbálně s klienty.

Účastnice kurzu


Kurz: Sexualita lidí s poruchou autistického spektra.

Na kurzu jsem se dozvěděla spoustu osvětových metod, také jsem ráda za kontakty a sdílení zkušeností.

Účastnice kurzu


Vzdělávací seminář pro rodiče, lékaře a studenty.

Lékaři by téma sexuality a intimity měli otevírat, protože rodiče na ně nejvíce dají a je to nejrychlejší cesta k přijmutí. Bohužel ne všichni lékaři o Vás ví.
Studenti hlavně medici a ergoterapeuti by se tomuto tématu měli věnovat proto, že jsou mnohem více otevřeni než lékaři v každodenní praxi a zavedení nového pohledu pro ně není komplikující. Nemají zajeté postupy a jsou flexibilní. Rodiče znají své děti nejlépe, ale mnozí na své dítě koukají stále stejně, i když jim před očima dospívá a dospěje. Setkání rodičů je určitě výborné, protože vidí, že stejné problémy řeší i jiné rodiny...

MUDr. Ladislava Rennerová
neuroložka


Školení: Sexualita lidí s hendikepem, Slovensko

V dňoch 27.02. až 28.02.2019 som sa zúčastnila v Prievidzi Vášho školenia ohľadom sexuality v sociálnych službách. I keď už prešiel nejaký ten čas, stále vo mne rezonuje vaša prednáška, rôzne témy, úskalia, ťažkosti, tejto ...inak tak prirodzenej otázky ako je sexualita a človek. Chcem sa Vám obom poďakovať za dva úžasné dni, kedy ste nám všetkým zúčastneným zaujímavou a hlavne zážitkovou formou prezentovali rôzne situácie, s ktorými sa stretávame pri našej práci s prijímateľmi a prijímateľkami sociálnej služby, s možnosťou ich zvládnutia, spoluprácou so zamestnancami, s rodinou.

Renáta Streicher


Metodický den MPSV - sexuální asistence

Touto cestou bych Vám chtěla poděkovat za metodický den "Sexuální asistence", který se konal dne 05. 11. 2018. Bylo to pro mne velmi přínosné. O SA jsem tušila, ale nedokázala si představit, co to přesně obnáší, jak se realizuje a na koho se obrátit, atd.. . Naprosto těch několik hodin splnilo mé očekávání. Nyní mohu říct, že v pojmu SA netápu a jsem bohatší o velké množství informací. Třešinkou na dortu byla osobní účast jedné z asistentek. Celý den na mne působil silným dojmem a jsem velmi ráda, že jsem se mohla metodického dne účastnit. Velké díky patří i přednášejícím, kteří jsou na první pohled lidmi na správném místě.

Účastnice metodického dne
sociální pracovnice, veřejná opatrovnice


Školení: Sexualita lidí s mentálním hendikepem

dne 21.11. 2018 jsem se zúčastnila v Trutnově Vašeho semináře. Chci Vám poděkovat za velmi příjemně strávený den, kdy jsem se dozvěděla nejen nové informace o sexualitě lidí s postižením, ale uvědomila jsem si i řadu situací, které jsem dosud přehlížela, nepřikládala jsem jim důležitost.
Přednášku máte velmi pěkně, logicky, koncipovanou tak, že zahrnuje všechna témata jak směřující ke klientům, tak k jejich pečujícím i pracovním kolektivům v sociálních službách. Nutno si přiznat, že pracovníci mají se sexualitou klientů někdy daleko větší problém než klienti sami.
Z přednášky jsem si odnesla několik konkrétních opatření, které v naší službě zrealizujeme.

Renata Bezděková
ředitelka stacionáře


Skupina pro rodiče

Ráda bych poděkovala za dnešní velmi inspirativní přednášku o sexualitě lidí s hendikepem, která proběhla v Ústí nad Labem a byla určena též pro rodiče.
Jsem matka mladého muže s autismem a středně těžkou MR a sexualita je pro nás aktuální téma. Přednáška byla jednoznačně přínosem a já ji vřele doporučuji všem rodičům.

Účastnice kurzu o sexualitě


Vzdělávací seminář: Vybrané kapitoly lidské sexuality

Děkuji za vzdělávací seminář na téma „Vybrané kapitoly lidské sexuality a jak s ní pracovat" , který se uskutečnil dne 22.3.2018 v Zubří u Nového Města na Moravě určený pro sociální pracovníky a veřejné opatrovníky obcí. Uvedené téma bylo účastníky velice kladně hodnoceno a přispělo k rozšíření odbornosti posluchačů, která může přinést zkvalitnění života klientů a odbourávání tabu v oblasti sexuality handicapovaných a seniorů.

PhDr. Mgr. Jaromír Pospíchal
odbor sociální - Městský úřad Žďár nad Sázavou 


Domov sociálních služeb Slatiňany: Sexualita lidí s hendikepem

Dovolte mi poděkovat jménem všech pracovníků našeho domova za velmi obohacující spolupráci při proškolování našich zaměstnanců. Vaši lektoři jsou na vysoké úrovni, jsou velmi vstřícní a umí si naše pracovníky získat svými znalostmi a přednesem. Kurzy jsou nabité teoretickými i praktickými poznatky. Všichni naši zaměstnanci jsou velmi spokojeni s tématy i obsahem přednášek a je o ně velký zájem. Také vysoce hodnotíme organizaci všech kurzů. Jednáni s vašimi zaměstnanci je vždy přívětivé a hlavně praktické. Moc za vše děkujeme a určitě rádi do budoucna budeme využívat vašich služeb.

Mgr. Martina Hurtová
vedoucí útvaru přímé péče
DSS Slatiňany


Krajský úřad Olomouckého kraje: Sexualita osob s mentálním hendikepem.

„Obyčejná voda. Většinou nevnímáme, když ji používáme. Běda ale, když není, nebo jí je najednou[LŠ1]  moc a nevíme, co s tím.

Podobně je to s naší sexualitou. Jen o vodě se nestydíme mluvit. Proto je důležité vzdělávání v citlivých otázkách lidské přirozenosti. Podpořit trochou teorie pečující osoby a poskytnout jim příklady možných řešení tíživých situací, aby mohli být oporou těm, o které sami pečují. Neumím si představit jinou oblast, kde by byla podpora pečujících osob potřebnější.“

Mgr. Milan LANGER
Trend vozíčkářů, spolupracovník organizace Freya


Krajský úřad Olomouckého kraje: Sexualita osob s mentálním hendikepem.

Kurz byl velmi zajímavý, vynikající. Už jsem měla možnost předat vaše webové stránky klientovi, který má postiženou mentálně 22 letou dceru a časem budou určitě řešit i její sexuální potřeby. Moc děkuji za kurz. Pokud by bylo v Olomouci další pokračování, velmi ráda bych se zúčastnila.

Ludmila Složilová
referent (žádosti do domu s pečovatelskou službou, žádosti o bezbariérové byty)
Statutární město Přerov


Krajský úřad Olomouckého kraje: Sexualita osob s mentálním hendikepem.

Po absolvování školení v Olomouci, jsem se rozhodla začít pracovat s opatrovancem města i v oblasti sexuality.

Veřejná opatrovnice Magistrát Přerov


Otevřený kurz: Sexualita lidí s hendikepem

Naučila jsem se o sexualitě mluvit otevřeně, bez ostychu.

Helena Zajanová
Pracovnice v sociálních službách, Domovy sociálních služeb Litvínov


Krajský úřad Olomouckého kraje: Sexualita osob s mentálním hendikepem.

Po absolvování kurzu jsem pochopila, že musím pracovat i v této oblasti s opatrovanci, kteří
projeví svůj zájem a budou ochotni spolupracovat.

Zdeňka Novotná, Bc.
Zaměstnankyně Magistrátu města Přerova pověřený výkonem opatrovnictví


Krajský úřad Olomouckého kraje: Sexualita osob s mentálním hendikepem.

Moc rád bych poděkoval za velmi zajímavou přednášku o sexualitě lidí s hendikepem. Pracuji v přímé péči na chráněném bydlení a částečně i v denním stacionáři. Téma sexuality mě dosud nechávalo chladným, respektive jsem nad tím skoro nepřemýšlel. V běžné praxi, kdy se řeší spousta provozních činností na toto téma nepřijde řeč. Přesto při zvýšené citlivosti občas vnímám, že se klienti svěřují, že by chtěli taky ženskou a že vlastně neví, jak se to dělá a že to ani nikdy nedělali. Když vezmeme v potaz, že se jedná o chlapy přes 40 let, kteří vnímají sexualitu podobně jako my, je to určitě důležitá otázka, důležitá oblast života. Ptal jsem se na toto téma i kolegyň z denního stacionáře a získal jsem opět rozporuplné odpovědi, přesto jsme se shodli na tom, že je to důležitá otázka. Citlivější kolegyně vnímají frustraci u některých klientů a někteří se jim rovněž svěřují. Otázka je pak, jakým způsobem přistupovat ke klientům, kteří nejsou schopni komunikace a nevyjádří své potřeby. Rád bych toto téma u nás ve stacionáři a na chráněném bydlení více rozvíjel a podpořil i třeba vhodnými výukovými materiály.

Filip Domes
Pracovník v sociálních službách


Krajský úřad Olomouckého kraje: Sexualita osob s mentálním hendikepem.

Netušili jsme, co vše můžeme očekávat od workshopu, který je věnován otázkám sexuality lidí s handicapem. Naše očekávání se mísila s různými pocity. Již v úvodu jsme však zjistili, že lektorky jsou velmi empatické, erudované v dané problematice. Umí skvěle přiblížit otázky teorie i praxe sexuality lidí s handicapem. Vtáhnout účastníky do zmiňované problematiky takovým způsobem, že jim není nemilé hovořit i o nepříjemných zkušenostech, se kterými se setkávají při své sociální práci s touto cílovou skupinou osob.
V rámci workshopu jsme dostali odpovědi na všechny kladené otázky, jež se týkaly způsobu provádění sexuální asistence i využitelnosti sexuálních pomůcek v praxi.
Díky skvělému přístupu lektorek jsem si odnášeli zážitek, na který budeme dlouho vzpomínat. Děkujeme za příjemně strávený čas plný nových poznatků, jež můžeme aplikovat do své praxe.

Mgr. Hana Vykydalová
Odbor sociálních věcí


TyfloCentrum Jihlava, o.p.s. - Sexuální pomůcky pro osoby s hendikepem.

Kurz byl pro mě neuvěřitelně přínosný, protože jsem se poprvé v životě mohla podívat na různé sexuální pomůcky a lektorka mi vysvětlila, podle čeho si je mohu vybrat a na co si dát pozor při jejich používání.

Účastnice kurzu


Modrý klíč, o.p.s. - Problematika sexuality u lidí s mentálním postižením.

ještě jednou bych Vám rád poděkoval za vstřícnost a flexibilitu při plánování školení v našem zařízení. Modrý klíč o.p.s. poskytuje v současnosti sociální služby denního a týdenního stacionáře pro 115 uživatelů s mentálním a kombinovaným postižením, z nichž téměř stovka jsou dospívající a dospělí lidé. Všichni pracovníci přímé péče v minulosti prošli kurzem „Problematika sexuality u lidí s mentálním postižením“, který nahlíží na danou problematiku z pohledu psychologie a naplňování lidských potřeb. Hledali jsme tedy hranice, v čem může pracovník v sociálních službách uživateli poskytnout podporu a praktickou pomoc.
Čtyřhodinový kurz, na jehož obsahu jsme se předem dohodli, naplnil naše očekávání a pomohl v ukotvení a v jasném vymezení role sociálního pracovníka v oblasti naplňování sexuálních potřeb uživatele. Na tyto otázky v úvodu dala odpověď definice sexuální asistence spolu s názorným zobrazením na stupních škály nastavení okolí vůči sexuální potřebě uživatele od respektu přes edukaci až k sexuální interakci. Mnoho podnětných informací přineslo praktické seznámení s erotickými pomůckami s preferencemi jejich využití z hlediska tvarů a materiálů pro lidi s různým handicapem. Velký zájem a mnoho otázek pak vyvolala beseda s vyškolenou sexuální asistentkou.
Zde je tedy ještě několik reakcí kolegyň: … Z přednášky mě nejvíce zaujala pestrost nabídky sexuálních pomůcek - způsob použití, materiál…. Pro mladé dospělé a dospívající lidi s těžkým mentálním postižením mi připadá velmi dobrá možnost sexuální asistence, která umožňuje určitý citlivý nácvik sexuálních aktivit (s využitím pomůcek či bez nich)… Zajímavé byly zkušenosti sexuální asistentky, především otázka vymezení služby (hranic jejího poskytování)…
Přeji Vám ve Vaší práci mnoho úspěchů a všem našim klientům příjemný a naplněný život.
Za kolektiv pracovníků Modrého klíče

Mgr. Radovan Netušil
zástupce ředitelky, Modrý klíč, o.p.s.


Město Kostelec nad Orlicí - kurz pro rodiče: Naše dítě dospívá aneb otázky a odpovědi pro pečující osoby dětí s hendikepem.

„Příliš se neliší představy, přání a tužby každého z nás. Co je ale velmi odlišné, jsou možnosti, jak je naplnit".

Krásným citátem psychoterapeutky Martiny Venglářové zahájily první ze dvou přednášek na téma dospívání a sexualita osob s handicapem Petra Hamerníková, DiS a Mgr. Lucie Šídová ze společnosti Freya. Myšlenka, uspořádat seminář pro pečujícící osoby, vznikla na základě jejich zájmu o dané téma, které často zmiňovaly v rámci dotazníkového šetření projektu "Rozvoj regionálního partnerství v sociální oblasti na území obcí Královéhradeckého kraje". S velkým respektem k práci společnosti Freya bychom chtěly poděkovat za oba semináře, které, dle ohlasů, překonaly očekávání všech pečujících, které jsme oslovily. Jejich odvaze, otevřeně komunikovat o problematice dospívání postižených dětí, skládáme poklonu. V rámci zářijového I říjnového semináře mohly své starosti sdilet s ostatními a případné nejasnosti a obavy rozptýlit díky empatii a profesionalitě obou lektorek.

Zuzana Kschwendová
Projektový koordinátor dotací a grantů, město Kostelec nad Orlicí


Domov pro osoby se zdravotním postižením Kytlice

Díky i za kvalitní seminář. Bylo to inspirativní i kvalitní zároveň.

Bc. Jakub Horák
sociální pracovnik, vedoucí přímé péče DZP Kytlice


ALKA o.p.s. - kurz pro rodiče: Naše dítě dospívá aneb otázky a odpovědi pro pečující osoby dětí s hendikepem.

Naše organizace je poskytovatelem sociálních služeb se zaměřením na lidi s těžkým kombinovaným postižením. Každý člověk potřebuje k tomu, aby žil spokojený a kvalitní život, naplnit své potřeby ať již se jedná o ty, bez kterých nelze přežít, či o ty, které představují určitou nadstavbu. Potřeba tvořit sociální vazby, milovat a zažívat blízkost emoční i fyzickou patří k těm nejdůležitějším. Mnoho lidí se domnívá, že člověk s postižením tyto touhy nemá, nebo je má velmi omezené a zejména sexualita patří mezi největší tabu, které při své práci potkáváme a to ať ze strany odborníků, tak ze strany rodinných příslušníků našich klientů. Nezřídka potkáváme lidi, jejichž nevysvětlitelné až agresivní chování je kompenzováno léky, ačkoliv nejde o nic jiného, než důsledek nenaplněné potřeby sexuální. Jsme přesvědčeni o tom, že o této problematice je nutné nejen mluvit, ale zejména hledat cesty k tomu, aby i naši klienti mohli žít v rámci svých možností uspokojivý život po všech stránkách. Z toho důvodu jsme mezi témata, která zprostředkováváme rodičům našich klientů, zařadili i školení o sexualitě a máme v úmyslu se této oblasti věnovat i v rámci naší organizace. Věříme, že díky tomu může být život těch, kteří vyhledávají naše služby, zase o krok blíže kvalitě života zdravých lidí.

Mgr. Šárka Hájková
ředitelka ALKA, o.p.s.


Domov pro osoby se zdravotním postižením Všebořice - kurz na téma sexualita lidí s mentálním hendikepem a sexuální pomůcky.

Ačkoli se to může leckomu jevit jako zarážející fakt, i dnes ve společnosti vládne spousta mýtů a předsudků v oblasti sociálních služeb a to bohužel i v řadách pracovníků v oboru. Jedním z tabuizovaných témat byl až donedávna sexuální život lidí s handicapem, potažmo seniorů. Společnost jejich potřeby bagatelizuje nebo přímo vytěsňuje, ať už z důvodů estetických, či etických. Na osoby s mentálním postižením je nezřídka nahlíženo jako na děti (často se s nimi i tak jedná), na seniory jako na dožívající s minimální paletou potřeb. Vzniká tak mýtus jejich asexuality a v lepším případě dojem, že není potřeba do této intimní sféry zasahovat.
 Pro mě, jakožto zaměstnance DOZP, bylo tedy velmi milým překvapením, že v česku už více než rok působí společnost Freya, která se tomuto tématu věnuje a snaží se o dlouhodobou osvětu. Mimo jiné pořádá i kurzy pro sociální pracovníky, který jsem se svými kolegy a kolegyněmi navštívil i já a musím předeslat, že jsme byli velmi spokojeni. Lektorky velmi brzy a nenásilně rozptýlily mírný ostych zúčastněných a toto citlivé téma se začalo probírat nenuceně a přirozeně věcně. Účastníci kurzu si logicky musí odnést základní poznání, že i jejich klienti mají své tužby, a že k jejich pracovní náplni patří i sexuální osvěta, popřípadě vytváření vyhovujících podmínek k autoerotice (se kterou se setkávají nejčastěji) nebo plnohodnotnému sexuálnímu životu.
 Vzhledem ke skladbě mých klientů mě nejvíce zajímal obor sexuální asistence, jehož je společnost Freya v česku iniciátorkou. Nebylo žádným problémem věnovat tomuto tématu polovinu kurzu a já se dozvěděl vše potřebné, včetně kontaktů, ceníku a dalších věcí "technického rázu". S jedním ze svých klientů tuto nabídku v současnosti konzultuji a všem bych přál vidět záblesk v jeho očích, když jsem mu jí poprvé předložil.
 Práce v sociálních službách není jen o naplnění základních potřeb klientů. Není ani jen o naplnění standardu. Práce v sociálních službách se musí bytostně opírat o etiku, jakožto jeden ze základních pilířů práce s lidmi.

Tomáš Imr 
účastník kurzu


Kurz: Sexualita osob v pobytových zařízeních, který uspořádal pro pracovníky a pracovnice Krajský úřad Kraje Vysočina.

Přednáška Sexualita v pobytových zařízeních sociálních služeb se uskutečnila dne 7. 4. 2017 na Krajském úřadu Kraje Vysočina a byla určena pracovníkům z příspěvkových organizacích Kraje Vysočina, poskytujících pobytové sociální služby. Přednášku střídavě vedly Lucie Šídová a Petra Hamerníková a 28 přítomných účastníků bylo velmi spokojeno s tím, že lektorky se věnovaly jak sexualitě osob s hendikepem, tak i seniorů. Největší zájem byl o problematiku sexuální asistence a účastníky zaujala i možná pozice tzv. intimního pracovníka, který se v organizaci zabývá touto problematikou svých uživatelů. Velký dík patří lektorkám za to, že bez předsudků boří mýty o sexualitě osob v sociálních službách a provádí tak osvětu v této oblasti.

Mgr. Táňa Křížová
referent odboru sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina


Kurz: Sexuální asistence - její možnosti a limity.

V listopadu loňského roku jsem absolvovala kurz na téma Sexuální asistence-její možnosti a limity. I přesto, že kurz byl určen sociálním pracovníkům, vedení kurzu bylo vstřícné a jako studentka jsem se ho mohla zúčastnit. Na tento kurz jsem jela s očekáváním dozvědět se více informací o sexuální asistenci a hlouběji porozumět záměru a konceptu této služby. Nejenom, že byly na první pohled vidět pečlivé přípravy tohoto kurzu, celý kurz byl také podpořen velmi precizní prezentací. Informace od přednášejících byly relevantní k účastníkům. Mimo jiné informace přicházely přímo i od jedné ze sexuálních asistentek. Celý kurz byl z mého pohledu velmi efektivní. Získala jsem tam mnoho nových informací, které se například na internetu těžko hledají. Z kurzu jsem odcházela s tím, že vím, co sexuální asistence je, jaký je její cíl a význam.

Eliška
účastnice kurzu


Domov Severka Jiříkov - kurz na téma sexualita lidí s mentálním hendikepem.

Vzhledem k všeobecnému veselí a neustálým poznámkám zaměstnancům ke školení na téma Sexualita lidí s hedikepem jsem si uvědomila, jak je toto téma pro přednášející obtížné. Zcela nový přístup k tématu, které bylo dosud ve společnosti tabu a reakce společnosti na něj mi připomíná odvážné ženy před 130 lety, které usilovaly o zrovnoprávnění žen v oblasti vzdělávání, voleb,.. To co dnes připadá společnosti směšné, nebo nad čím se pohoršují, bude za pár let díky společnosti Freya a jejím pracovníkům běžnou součástí našich životů.

Lenka Macnerová, Mgr.
sociální pracovnice


Kulatý stůl na téma Sexuální asistence pořádaný Magistrátem města České Budějovice.

„Myslím, že kulatý stůl byl přínosem a začalo se tím otvírat velké téma, které je rozhodně důležité. Stravu a nocleh zajišťujeme bez zardění, ale další základní lidskou potřebu už tolik ne. Tak doufám, že se ledy prolomí ještě více. Od účastníků mám kladnou zpětnou vazbu.“

Šárka Kovárnová
odbor sociálních věcí, Magistrát města České Budějovice


Přednáška Sexuální asistence její možnosti a limity. Uspořádal pro své pracovnice a pracovníky odboru sociálních věcí Krajský úřad Ústeckého kraje.

„Dne 2.12.2016 byl pro zaměstnance odboru sociálních věcí Krajského úřadu Ústeckého kraje uspořádán seminář na téma „Sexuální asistence v sociálních službách“.  Lektorkami semináře byly paní Lucie Šídová a Petra Hamerníková ze společnosti FREYA. Obsahem semináře bylo představení historie a popisu sexuální asistence a práce se sexualitou v pobytových zařízeních sociálních služeb.
Úroveň semináře byla velmi vysoká, včetně obsahové struktury, obě lektorky vynikající, průběh semináře opřen o praktické zkušenosti.  Vzdělávání přineslo pro zaměstnance řadu nových podnětů, informací a námětů na zlepšení kvality života klientů v pobytových zařízeních sociálních služeb.

Ing. Petra Lafková
vedoucí odboru sociálních věcí, Krajský úřad Ústeckého kraje