Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Mgr. Magdalena Hanková, Ph.D.

Externí spolupracovnice - výzkumnice, lektorka.

Magdalena vystudovala sociální pedagogiku (Mgr.) a pedagogiku (Ph.D.) na UTB ve Zlíně. Aktuálně pracuje jako vědecká pracovnice na téže univerzitě. V rámci své badatelské činnosti usiluje o hlubší porozumění žitým zkušenostem osob s tělesným postižením s naplňováním partnerských, sexuálních a reprodukčních potřeb. Získaná výzkumná zjištění pak prezentuje v autorských knihách a článcích. Je mimo jiné hlavní autorkou monografie Partnerské vztahy (očima) mladých dospělých s vrozeným tělesným postižením, jež v roce 2017 vyšla pod hlavičkou Grada Publishing a.s.

Protože je sama osobou se zdravotním postižením, jejím cílem je přispět k demytizaci těchto témat také prostřednictvím popularizačních aktivit pro odbornou i širší veřejnost.

Zpět na seznam