Kurzy pro organizace

Máte zájem o kurz přímo ve Vašem zařízení? 
 • Přijedeme za Vámi do organizace v rámci všech krajů ČR.
 • Proškolíme Váš tým či celou organizaci ve Vámi zvoleném termínu.
 • Kurzy Vám můžeme sestavit i na míru přesně podle Vašich představ.
 • Kurzy jsou akreditovány MPSV.
 • Kurzy probíhají teoreticko - interaktivní formou.
 • Lektorky využívají zahraniční zkušenosti.
Co vše objednáním kurzu získáte?

8 výukových hodin vzdělávání, materiály pro účastníky/ice, certifikát o absolvování kurzu.

A co navíc? 
 • 1 hodinu poradenství zdarma pro vedoucí pracovníky/pracovnice managementu organizace po ukončení vzdělávání.
 • Konkrétní rady, návody a příklady z praxe sociálních či zdravotních služeb jak efektivně nastavit práci s tématem sexuality, intimity a vztahů ve Vašem týmu, organizaci, zařízení.
 • Máme zahraniční know how, i to Vám předáme.
Jsme tu pro vás - napište, objednávejte:

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616 110

KURZ: SEXUALITA LIDÍ S MENTÁLNÍM HENDIKEPEM

Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2020/0338-SP/PC/PP/VP

Komu je kurz určen: pracovníkům a pracovnicím přímé péče.

Kurz je zaměřen na seznámení účastníků a účastnic s tématem vtahů a sexuality lidí s mentálním hendikepem, jejich specifických potřeb a možností řešení. Představíme Vám pomůcky, které slouží pro komunikaci s lidmi s postižením, budeme se bavit o hranicích v oblasti sexuality, pojmech a pravidlech pro práci se sexualitou.

Obsah kurzu:

 • Úvod do sexuality osob s hendikepem – Sexualita – sexuální práva lidí s postižením, deklarace sexuálních práv, co všechno lze zahrnout pod pojem sexuality.
 • Respektující sexualita – fyzické a psychické dopady potlačované sexuality na život člověka s postižením, dopady jednotlivých postižení na sexualitu.
 • Psychosexuální vývoj lidí s mentálním postižením. Co ovlivňuje psychosexuální vývoj osob s mentálním postižením? Co se mohou v této oblasti naučit.
 • Projevy nenaplněné sexuality a co s tím?
 • Jak pracovat s obtížnými situacemi v oblasti sexuality.
 • Rodiče a jejich vztah k sexualitě svých dětí -  5 fází, kterými si procházejí rodiče, když se jim narodí dítě s postižením.
 • Role pomáhajících profesí v oblasti práce se sexualitou. Protokol sexuality a osa sexuality.
 • Kde se na ose nacházím já? Jak to mám se svojí sexualitou? Sociální práce se sexualitou osob s postižením.
 • Nácvik rozhovorů – jak komunikovat s lidmi s postižením o sexualitě, jak komunikovat s jejich blízkými.

KURZ: PROTOKOL SEXUALITY A JEHO ZAVÁDĚNÍ DO PRAXE

Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2019/0213-SP/PC/VP

Komu je kurz určen: managementu organizace.

V oblasti sexuality a vztahů panuje ze strany pracovníků a pracovnic v zařízeních velká nejistota. Nevědí, jak mají v této oblasti postupovat, co je jejich kompetencí a co již ne, nejsou si jisti, jak se v určitých situacích zachovat, kde jsou jejich hranice práce v oblasti sexuality a vztahů. Protokol sexuality je metodický dokument, který shrnuje a nastavuje práci se sexualitou v zařízení. Tento dokument může být velkou oporou a podporou pro pracovníky a pracovnice pomáhajících profesí. Protokol sexuality dává pracovníkům pocit bezpečí a vymezuje jasné pole jejich práce, tedy nastavuje hranice vzájemné spolupráce trojúhelníku pracovní/pracovnice, pečující osoba, klient/klientka.
V kurzu se naučíte, jak tento dokument vytvořit, co má být jeho obsahem a jak ho dobře zavést do praxe a nenechat ho ležet v šuplíku.
Dozvíte se, jak komplexně zavést poradenství ohledně sexuality a vztahů do zařízení a jak s ním pracovat, tak aby bylo přínosem pro vaši organizaci - pracovníky/ice, klienty/klientky, pečující osoby.

Obsah kurzu:

 • Jak pracovat s tématem sexuality a vztahů v zařízení? Zavádění nové služby.
 • Co je to protokol sexuality?
 • K čemu je protokol sexuality dobrý a může vám pomoci?
 • Co by měl protokol sexuality obsahovat?
 • Jak ho správně vytvořit, aby byl pro vaši organizaci opravdu funkční?
 • Jak ho nenechat ležet v šuplíku a zavést ho do praxe zařízení?
 • A kde ho již mají a dobře funguje? Příklady dobré praxe.

 

KURZ: SEXUALITA ANEB JAK O NÍ KOMUNIKOVAT S LIDMI S POSTIŽENÍM

Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2019/0214-SP/PC/PP/VP

Komu je kurz určen: pracovníkům a pracovnicím přímé péče.

Účastníci a účastnice se seznámí se základními informacemi, co je komunikace, a jaká jsou specifika komunikačních projevů u lidí s mentálním hendikepem nebo u lidí s hendikepem, kteří nekomunikují. Pracovníci a pracovnice pomáhajících profesí se seznámí s pomůckami pro komunikaci, které je možné využívat u lidí hendikepem, a s jejich pomocí si vyzkoušejí rozhovor. Účastníci a účastnice semináře se seznámí s dalšími formami komunikačních technik, které je možné uplatnit u nekomunikujících klientů a klientek jako jsou piktogramy, sociální interakce jako forma komunikace nebo s jinými alternativními způsoby komunikace. Účastníci a účastnice se seznámí s komunikační tabulkou, a proč je dobré si ji vytvořit a jak. Vše si vyzkoušíte v praxi.

Obsah kurzu:

 • Co je komunikace? Jak správně komunikovat a jak začít?
 • Jak komunikovat s lidmi s hendikepem? Tipy na vhodnou komunikaci.
 • Jak vést rozhovor v oblastech sexuality?
 • Pomůcky pro komunikaci a práce s nimi.
 • Alternativní způsoby komunikace s lidmi, kteří verbálně nekomunikují.


KURZ: SEXUALITA U LIDÍ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA

Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2019/0212-SP/PC/PP/VP

Komu je kurz určen: pracovníkům a pracovnicím přímé péče.

Účastníci a účastnice získají informace, co je autismus, jak se projevuje, také budou seznámeni s odlišnostmi vnímání a na co si v komunikaci s lidmi s poruchou autistického spektra dát pozor a jaké pomůcky pro komunikaci můžeme používat. Účastníci a účastnice získají informace o tom, jak se lze dívat na sexualitu lidí s „PAS“ a jak se na sexualitu dívá sám člověk s „PAS“, kde se tyto dva pohledy rozchází? Proč si nerozumíme a kde vznikají problémy? Jak je možné s lidmi s „PAS“ v této oblasti pracovat. Účastníci a účastnice kurzu budou seznámeni, jaké jsou možnosti v přístupu k sexualitě lidí s „PAS“ ze strany rodiny, blízkého okolí a zaměstnanců sociálních služeb a jaké mají možnosti ve vzdělávání v tématu sexuality lidí s „PAS“.

Obsah kurzu:

 • Co je autismus.
 • Jaké jsou specifické projevy lidí s poruchou autistického spektra.
 • Jakým způsobem komunikují lidé s "PAS".
 • Kdy se problémové chování stává "problém" a způsoby reakce na něj.
 • Vnímání a prožívání sexuality lidí s "PAS".
 • Jak se lze dívat na sexualitu lidí s "PAS".
 • Jak se na sexualitu dívá sám člověk s "PAS".
 • Kde se tyto dva pohledy rozchází? Proč si nerozumíme a kde vznikají problémy?
 • Přístup rodiny, blízkého okolí a zaměstnanců pomáhajících profesí na sexualitu lidí s "PAS"?
 • Možnosti vzdělávání lidí s "PAS" v oblasti sexuality - rodina, blízké okolí, společnost, zaměstnanci pomáhajících profesí.

 

KURZ: SEXUALITA V SENIORSKÉM VĚKU

Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2021/0079-SP/PC/VP

Komu je kurz určen: pracovníkům a pracovnicím přímé péče.

Sexualita v seniorském věku je tabuizovaným tématem, přesto má v životě lidí své velmi podstatné místo. Seznámíme vás s tématem sexuality seniorů a seniorek a jejich specifickými potřebami i možnostmi řešení, jak důstojným způsobem naplňovat jejich sexualitu v sociálních zařízeních. Následně se budeme věnovat sexuálnímu obtěžování, jak mu čelit, pokud je zaměřeno proti pracovníkům a pracovnicím nebo ostatním klientům a klientkám sociálních služeb.

Obsah kurzu:

 • Úvod do sexuality a proč je tak důležitá?
 • Co ovlivňuje sexualitu v seniorském věku?
 • Mýty a předsudky v sexualitě seniorů a seniorek.
 • Způsoby a formy sexuálního obtěžování a co s tím?
 • Vymezení role pomáhajících profesí v práci se sexualitou.
 • Možnosti naplňování sexuality v podmínkách pobytových zařízení.
 • Pomůcky pro práci sociálního pracovníka v oblasti sexuality.
 • Sexuální asistence jako možnost v pobytových zařízeních pro seniory a seniorky.
 • Vhodné prostředí pro prožívání sexuality a jak ho připravit v pobytových zařízeních.
 • Nebojme se komunikovat o sexu – nácvik rozhovorů.

KURZ: SEXUALITA LIDÍ S TĚLESNÝM HENDIKEPEM. CESTA K NAPLNĚNÍ POTŘEB.

Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2019/0215-SP/PC/PP/VP

Komu je kurz určen: pracovníkům a pracovnicím přímé péče.

Seznámíme Vás s tím, jaký dopad má poranění míchy na sexualitu. Předáme vám informace k sexualitě mužů a žen po poranění míchy, budete o tom moci také diskutovat s našimi hosty, kterých se téma osobně týká. Dozvíte se, jak podpořit párový vztah. Představíme vám základní mužské a ženské erotické pomůcky specificky zaměřené pro osoby s hendikepem.

Zkušenosti můžete načerpat i přímo od hosta s fyzickým hendikepem, který vám zodpoví dotazy ze své praxe během hodinové diskuze.

Obsah kurzu:

 • Sexualita. Co je sexualita? – Sexuální práva lidí s postižením, deklarace sexuálních práv, co všechno lze zahrnout pod pojem sexuality.
 • Respektující sexualita – fyzické a psychické dopady potlačované sexuality na život člověka s postižením, dopady jednotlivých postižení na sexualitu.
 • Poškození míchy a důsledky na funkce jednotlivých orgánových soustav.
 • Změna funkce organizmu v jednotlivých etážích míšního poranění.
 • Porucha sexuálních funkcí a jejich léčba u mužů, porucha sexuálních funkcí a mateřství u žen.
 • Možnosti sexuální aktivity lidí s ochrnutím,  polohy při sexu a formy ochrany zdraví.
 • Sexuální pomůcky pro osoby s fyzickým hendikepem.
 • Diskuze s hosty o jejich cestě k naplňování sexuality po úraze.

 

KURZ: SEXUÁLNÍ ASISTENCE – JEJÍ MOŽNOSTI A LIMITY

Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2017/0118-SP/PC/VP

Téma sexuální asistence je určeno pro osoby s hendikepem, seniorům a seniorkám. Seznámíme vás s limity a možnostmi jaké sexuální asistence má, jak funguje v zahraničí, jaká má pravidla a právní ukotvení v České republice. Ukážeme vám a blíže představíme pomůcky (zahraniční i dostupné na českém trhu), které mohou využít i sociální pracovníci a pracovnice při práci se sexualitou. Představíme vám kompetence a role pomáhajících profesí v tématu sexuality klientů, klientek.

Obsah kurzu:

 • Úvod do sexuality a proč je tak důležitá.
 • Historie sexuální asistence.
 • Právní ukotvení sexuální asistence.
 • Jak sexuální asistence probíhá v praxi.
 • Etika a sexuální asistence.
 • Mýty o sexualitě lidí s hendikepem a seniorů a seniorek.
 • Vymezení role pomáhajících profesí v práci se sexualitou.
 • Pomůcky pro pomáhající profese při práci v oblasti sexuality.
 • Diskuze se sexuální asistentkou.

 

KURZ: SEXUÁLNÍ POMŮCKY PRO OSOBY S HENDIKEPEM ANEB SEXUALITA PĚTI SMYSLY

Komu je kurz určen: pracovníkům a pracovnicím, kteří se v organizaci věnují práci s tématem sexuality, intimity a vztahů.

Kurz je zaměřen na typologii erotických pomůcek a ukázky jejich funkcí se specifiky zaměřenými na osoby s hendikepem, seniory a seniorky. V průběhu kurzu vám představíme základní mužské a ženské erotické pomůcky. U každé pomůcky vás seznámíme s její funkcí a limitem při používání osobou s hendikepem. Dozvíte se, jak správně pomůcku svým klientům pomoci vybrat. Seznámíme vás také s popisem specifických pomůcek pro osoby s hendikepem, jako jsou například houpačky, křesílka a jiné.

Obsah kurzu:

 • Úvod do sexuality a proč je tak důležitá.
 • Druhy sexuálních pomůcek.
 • Multimediální pomůcky.
 • Pomůcky pro komunikaci o sexualitě.
 • Co je sexualita pěti smysly a jak ji využít v praxi – masáže, aroma terapie, hudba, svíčky.
 • Pomůcky pro pomáhající profese sloužící k preventivním aktivitám v oblasti sexuality.