Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Systémové zavádění práce se sexualitou s využitím metody learning network.


Období realizace:
říjen 2022–březen 2024

Anotace:
Projekt má za cíl rozšíření znalostí u organizace Freya z. s. při práci se sexualitou a vztahy o metodu Learning network díky proškolení norskými partnery. Metoda pak bude využita při systémovém zavedení práce se sexualitou v dětských domovech (dále DD), kde tato oblast není ukotvena. Bude vytvořena učící se síť (learning network) z personálu DD, která se bude na zavádění podílet. Skrz výzkum budou zmapovány potřeby všech aktérů DD tak, aby byl systém práce se sexualitou vhodně nastaven. Bude vytvořen Průvodce práce se sexualitou. Výstupy projektu budou prezentovány na konferenci.

Kontaktní osoba:
Kamila Šimková, projektová manažerka
e-mail: simkova@freya.live; tel. 773 722 806


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Systematic implementation of work with sexuality using the learning network method.


Implementation period: October 2022–March 2024

The project aims to expand the knowledge of Freya z. s. in working with sexuality and relationships by the Learning network method which will be trained by Norwegian partners. The method will then be used during systematic implementation of work with sexuality in institutional care for children, where this topic is not implemented. A learning network consisting of institutional care for children staff will take part in the implementation. The needs of all institutional care for children members will be analyzed by research, so that the system of working with sexuality is set appropriately. A Guide for Working with Sexuality will be created. The outputs of the project will be presented at the conference.


The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.


Těšíte se na konferenci? Podívejte se, co vás čeká!

Již v březnu tohoto roku pořádáme konferenci s názvem #Zeptejse: práce se sexualitou v dětských domovech. Účast na konferenci je zdarma, registrovat se můžete zde.

Jednodenní konference se bude konat 19. března 2024 v příjemném prostředí Chvalské stodoly v pražských Horních Počernicích, tématem bude systémové nastavování práce se sexualitou v...   Čtěte více... »


Posledním setkáním sítě vzájemného učení to nekončí

Ve středu 17. ledna jsme oficiálně zakončili sérii setkání v rámci sítě vzájemného učení pro dětské domovy.

Děkujeme všem účastníkům a účastnicím za motivovanost a ochotu zapojit se naplno během osobních setkání v Praze i online a za průběžnou práci s koučkami. Díky tomu bylo možné představit si výstupy navzájem...   Čtěte více... »


#Zeptejse: v březnu 2024 vás zveme na konferenci

V březnu příštího roku pořádáme konferenci s názvem #Zeptejse: práce se sexualitou v dětských domovech. Účast na konferenci je zdarma.

Jednodenní konference se bude konat 19. března 2024 v příjemném prostředí Chvalské stodoly v pražských Horních Počernicích.Čtěte více... »


Soukromí dětí v dětských domovech? I to bylo téma čtvrtého setkání

Již čtvrté setkání sítě vzájemného učení v Praze se uskutečnilo v úterý 12. září. Pro týmy z pěti zapojených dětských domovů to byl další den naplněný tipy, jak zavést práci se sexualitou a vztahy ve svých zařízeních. 

Dopoledne jsme se věnovali tématu soukromí. Tématem nás provedla Věra...   Čtěte více... »


Dokončili jsme výzkum mezi dětmi v dětských domovech

Náš projekt nepřináší pouze možnost vzájemného učení se pro personál v dětských domovech. Záleží nám na tom, co si děti a dospívající v dětských domovech myslí, co je zajímá a jaké informace jim chybí.

Abychom to zjistili, navštívili jsme tři dětské domovy. Díky vstřícnosti dětí i personálu se nám podařilo...   Čtěte více... »


Ke konci května proběhlo již druhé setkání Sítě

Ve středu 24. května se do Prahy znovu sjely týmy z dětských domovů, aby spolu řešily témata spojená se sexualitou a vztahy dětí v pobytových zařízeních.

Každé z pěti zapojených zařízení mělo možnost sdílet, jakým způsobem plánují během trvání projektu rozšířit možnosti svých dětí ptát se na otázky spojené se...   Čtěte více... »


Stáž v Norsku

V pondělí 24. dubna projektový tým Freya a personál ze spolupracujících dětských domovů vyrazil na týdenní stáž do norského Osla.

Hned v úterý si pro nás klinický psycholog Halvor Fjellstad připravil skvělou a informacemi nabitou přednášku o traumatu, postraumatické stresové poruše, Good live modelu, stresu, normalitě, attachmentu a trauma informovaném přístupu. 

...   Čtěte více... »


První setkání Sítě vzájemného učení

Máme za sebou první setkání Sítě vzájemného učení (Learning network), do které se zapojilo 5 dětských domovů s cílem získat nástroje pro práci se sexualitou a vztahy ve svých zařízeních.
Cílem Sítě vzájemného učení je vzájemné sdílení a učení se od sebe a edukační podpora v tématech sexuality a vztahů, ve kterých potřebují zaměstnanci...   Čtěte více... »


Výzva pro dětské domovy: Zapojte se do sítě vzájemného učení a pojeďte s námi do Norska

V rámci projektu “Systémové zavádění práce se sexualitou s využitím metody learning network” nabízíme dětským domovům a dalším školským zařízením možnost zapojit se do nově vznikající Sítě vzájemného učení, připojit se k týdenní stáži v Norsku a zapojit se do výzkumu.

Pokud řešíte ve své práci témata spojená se sexualitou...   Čtěte více... »


Přihlásili jsme se k Politice ochrany dětí

Každé dítě má právo plně rozvinout svůj potenciál, získat kvalitní vzdělání, účastnit se života ve společnosti a nestát se obětí diskriminace. Za ochranu dětí před všemi druhy zneužívání je přitom zodpovědný každý z nás. Děti se mohou stát silnými jedinci, hybateli změny ve svém životě a v životě své rodiny...   Čtěte více... »