Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Věra Petlanová Zychová, DiS.

Lektorka, konzultantka pro oblast sexuality a vztahů.

Email: zychova@freya.live
Telefon: 731 215 575

Věra vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce a po studiu se hned pustila do praxe a nastoupila do denního stacionáře pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde získala velmi bohaté zkušenosti z přímé práce s klienty a klientkami i chodem sociálních služeb.

Věra podporuje poskytovatele sociálních služeb konzultacemi v oblasti práv na prožívání sexuality klientů a klientek, pomáhá zlepšovat standardy kvality sociálních služeb a své zkušenosti předává jako lektorka.
Ve Freye se specializuje na téma sexuality lidí s mentálním znevýhodněním a PAS. 

Spolupráce na publikacích:

 • Jak na sexuální výchovu u dětí a dospívajících s PAS, 2022, ISBN: 978-80-88429-34-0.

Další odborné vzdělání:

 • bazální stimulace;
 • kinestetická mobilizace;
 • míčková facilitace;
 • preterapie;
 • práce s multisenorickým prostředím (Snoezellen);
 • individuální plánování v sociálních službách;
 • terapie problematického chování u lidí s mentálním postižením a autismem;
 • poruchy autistického spektra pojící se s mentálním postižením;
 • psychiatrické minimum;
 • demence u osob s mentálním postižením;
 • alternativní komunikace;
 • kurzy z oblasti sexuality lidí s postižením;
 • výchova osob se zdravotním postižením k rodičovství, Nicole van Zelst, Paulien van Doorn, Holandsko;
 • sexualita osob s mentálním postižením, Daphne Roosmarijn Kemner, Welmoed Elmira Korevaar, Holandsko.

Zpět na seznam