Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Realizované projekty

KDYŽ SLOVA NESTAČÍ – TVORBA EDUKAČNÍCH POMŮCEK PRO SEXUÁLNÍ VÝCHOVU LIDÍ SE ZNEVÝHODNĚNÍM

Období realizace: 1. 1. 2023 - 31. 12. 2023

Anotace:

Oblast sexuality a vztahů je důležitým tématem v životě každého člověka. Přesto se u lidí se znevýhodněním setkáváme s tím, že téma sexuality a vztahů bývá opomíjeno a tabuizováno. Účelem předkládaného projektu je vytvoření edukačních pomůcek, které budou vhodné pro...   Čtěte více... »


Systémové zavádění práce se sexualitou v domovech pro seniory a seniorky.

Registrační číslo projektu: CZ.03.03.01/00/22_021/0001184

Období realizace: 1. 4. 2023 - 31. 5. 2024

Anotace

Od 1. dubna 2023 zahajujeme nový projekt zaměřený na systémové zavádění práce se sexualitou v domovech pro seniory a seniorky. Chceme se zaměřit na nalezení vhodného systému zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních organizacích...   Čtěte více... »


Systémové zavádění práce se sexualitou s využitím metody learning network.

Období realizace: říjen 2022–březen 2024

Anotace:
Projekt má za cíl rozšíření znalostí u organizace Freya z. s. při práci se sexualitou a vztahy o metodu Learning network díky proškolení norskými partnery. Metoda pak bude využita při systémovém zavedení práce se sexualitou v dětských domovech (dále DD), kde tato oblast...   Čtěte více... »


Jak řešit sexuální násilí u znevýhodněných skupin aneb inspirujeme se v Norsku.

Období realizace: březen 2022 - červenec 2022

Anotace:
Projekt má za cíl načerpat zkušenosti v oblasti sexuálního násilí a práce s traumatem u lidí se znevýhodněním (dětí/mladých lidí). Chceme se dozvědět jak s tímto tématem v Norsku pracují, inspirovat se, vyměnit si zkušenosti, poznat pomůcky, které v oblasti...   Čtěte více... »


Metoda PLISSIT - nové možnosti pro práci se sexualitou na základě rozvoje bilaterální spolupráce.

Období realizace: leden 2020 - prosinec 2021

Anotace:
Projekt má za cíl rozšíření znalostí u organizace Freya z. s. při práci se sexualitou a sexuálním násilím o metodu, kterou hojně využívá norská partnerská strana Verdal. Metoda PLISSIT je unikátním přístupem k sexualitě osob se znevýhodněním (mentálním, fyzickým). Díky projektu...   Čtěte více... »


Sexualita bez bariér.

Období realitace: červen - prosinec 2021

Cílem projektu je otevřít a destigmatizovat téma sexuální osvěty a prevence sexuálního násilí mezi lidmi se zdravotním postižením a dát jim nástroje, jak mu předcházet či jak ho řešit.

Hlavní cíl projektu bude naplněn přes následující aktivity, které budou pořádány pro cílovou...   Čtěte více... »


Vzdělávání pečujících osob v oblasti sexuální výchovy.

Období realizace: červen - prosinec 2021

Cílem projektu je zvýšení podpory a edukace pečujících osob v oblasti práce se sexualitou a vztahy jejich dětí se znevýhodněním.

Téma sexuality u dětí s postižením bývá jedním z opomíjených témat a začíná se většinou řešit až ve chvíli, kdy se objeví...   Čtěte více... »


Rozvoj bilaterálních vztahů v tématu sexuality osob se zdravotním postižením 2.

Období realizace: březen - říjen 2021 (dle covidové situace).
Projekt byl podpořen z Fondu pro bilaterální vztahy reg.č. EHP-BFNU-OVNKM-3-163-01-2020

Sexualita lidí s postižením bývá v posledních letech stále diskutovanějším tématem. S tématem sexuality osob s postižením začínají více pracovat jak lidé, kteří o osoby s hendikepem pečují, přes sociální služby...   Čtěte více... »


Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích - vzdělávání pro pečující osoby.

Období realizace: leden - listopad 2020

Mnoho rodičů neví, jak začít mluvit s dětmi o sexualitě. Rodiče, kteří pečují o dítě s postižením, to v tomto ohledu nemají vůbec lehké. Často nevědí či nevidí, že jejich děti také chtějí naplňovat svoji sexualitu a že je toto téma zajímá. Chtějí navazovat vztahy, zažívat...   Čtěte více... »


Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních.

Registrační číslo: č.CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014024
Období realizace:  1.1. 2020 - 31.12. 2021

1. ledna 2020 jsme zahájili realizaci dvouletého projektu Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních.
V rámci projektu budeme ve dvou sociálních zařízeních nastavovat na míru systém práce s tématem sexuality a vztahů tak, aby...   Čtěte více... »