Realizované projekty

Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích - vzdělávání pro pečující osoby.

Období realizace: leden - listopad 2020

Mnoho rodičů neví, jak začít mluvit s dětmi o sexualitě. Rodiče, kteří pečují o dítě s postižením, to v tomto ohledu nemají vůbec lehké. Často nevědí či nevidí, že jejich děti také chtějí naplňovat svoji sexualitu a že je toto téma zajímá. Chtějí navazovat vztahy, zažívat...   Čtěte více... »


Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních

Registrační číslo: č.CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014024
Období realizace:  1.1. 2020 - 31.12. 2021
1. ledna 2020 jsme zahájili realizaci dvouletého projektu Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních.
V rámci projektu budeme ve dvou sociálních zařízeních nastavovat na míru systém práce s tématem sexuality a vztahů tak, aby vyhovoval...   Čtěte více... »