Realizované projekty

Sexualita bez bariér.

Období realitace: červen - prosinec 2021

Cílem projektu je otevřít a destigmatizovat téma sexuální osvěty a prevence sexuálního násilí mezi lidmi se zdravotním postižením a dát jim nástroje, jak mu předcházet či jak ho řešit.

Hlavní cíl projektu bude naplněn přes následující aktivity, které budou pořádány pro cílovou...   Čtěte více... »


Vzdělávání pečujících osob v oblasti sexuální výchovy.

Období realizace: červen - prosinec 2021

Cílem projektu je zvýšení podpory a edukace pečujících osob v oblasti práce se sexualitou a vztahy jejich dětí se znevýhodněním.

Téma sexuality u dětí s postižením bývá jedním z opomíjených témat a začíná se většinou řešit až ve chvíli, kdy se objeví...   Čtěte více... »


Rozvoj bilaterálních vztahů v tématu sexuality osob se zdravotním postižením 2.

Období realizace: březen - říjen 2021 (dle covidové situace).
Projekt byl podpořen z Fondu pro bilaterální vztahy reg.č. EHP-BFNU-OVNKM-3-163-01-2020

Sexualita lidí s postižením bývá v posledních letech stále diskutovanějším tématem. S tématem sexuality osob s postižením začínají více pracovat jak lidé, kteří o osoby s hendikepem pečují, přes sociální služby...   Čtěte více... »


Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích - vzdělávání pro pečující osoby.

Období realizace: leden - listopad 2020

Mnoho rodičů neví, jak začít mluvit s dětmi o sexualitě. Rodiče, kteří pečují o dítě s postižením, to v tomto ohledu nemají vůbec lehké. Často nevědí či nevidí, že jejich děti také chtějí naplňovat svoji sexualitu a že je toto téma zajímá. Chtějí navazovat vztahy, zažívat...   Čtěte více... »


Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních.

Registrační číslo: č.CZ.03.3.X/0.0/0.0/17_083/0014024
Období realizace:  1.1. 2020 - 31.12. 2021
1. ledna 2020 jsme zahájili realizaci dvouletého projektu Systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy v sociálních zařízeních.
V rámci projektu budeme ve dvou sociálních zařízeních nastavovat na míru systém práce s tématem sexuality a vztahů tak, aby vyhovoval...   Čtěte více... »