Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Mgr. Jaroslava Prchalová

Manažerka sociálních služeb.

Email: prchalova@freya.live
Telefon: 773 057 007

Jaroslava vystudovala sociologii a andragogiku v Olomouci. Pestré zkušenosti získala v neziskové organizaci SDMO, o.s. při práci s dospívajícími a dospělými lidmi s dětskou mozkovou obrnou a jejich rodinami. Také koordinovala aktivity organizace a věnovala se odbornému sociálnímu poradenství. V Denním stacionáři Vyššího Hrádku, p.s.s. pro dospělé s mentálním postižením se pak jako metodička věnovala jak přímé podpoře klientů a klientek, tak i podpoře asistentů a asistentek v přímé péči, tvorbě pomůcek pro alternativní komunikaci nebo vzdělávání v oblasti podpory soběstačnosti. Téma sexuality lidí se znevýhodněním otevírala a systémově zaváděla spolu s kolegy v obou organizacích. Blízké je jí také téma stárnutí a stáří. Podílela se na metodice, věnující se fenoménu týrání, zneužívání a zanedbávání starších dospělých v projektu Restabus. Ve Freye působí jako manažerka sociálních služeb. Věnuje se  obsahové a formální kvalitě poskytované služby a podpoře pracovnic sociálního poradenství.

Spolupráce na publikacích:

 • Domácí násilí (2011), ISBN: 978-80-7367-690-2.

Další odborné vzdělání:

 • sexualita a vztahy lidí s mentálním postižením;
 • aktivizace seniorů v praxi;
 • augmentativní a alternativní komunikace;
 • individuální plánování s uživatelem sociální služby;
 • jak na pracovníky, jak na sebe…;
 • jak poskytovat zpětnou vazbu klientovi v sociálních službách;
 • práce s motivací klienta a hranice sociální služby;
 • vyladěná organizace - komplexní přístup k řízení sociální služby;
 • pochvala a kritika jako základní dovednost pro hodnocení zaměstnanců v sociálních službách;
 • výcvik: Konzultant/ka pro oblast sexuality a vztahů v sociálních a školských zařízeních.

Zpět na seznam