Sexualita lidí s tělesným hendikepem. Cesta k naplnění potřeb.

Místo konání: Praha nebo přijedeme za vámi.

Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2019/0215-SP/PC/PP/VP na 8 vyučovacích hodin

Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Chcete se dozvědět, jak funguje sexualita lidí s fyzickým hendikepem?
Myslíte si, že se sexualita lidí s fyzickým hendikepm ztrácí?
Chcete se dozvědět jaké možnosti v prožívání sexuality mají lidé se zdravotním postižením?
Pracujete s lidmi s fyzickým nebo kombinovaným hendikepem a chcete více vědět o dopadu jejich onemocnění na jejich sexualitu?
Chcete jim předat informace, na které se sami bojí třeba zeptat a mohou jim pomoci?
Zajímá vás oblast sexuality a vztahů?

Odpovědi najdete na našem kurzu.

Základní popis kurzu

Účastníci a účastnice se seznámí s nejčastějšími onemocněními a úrazy a jakým způsobem dopadají na sexualitu člověka. Budeme se bavit o sexuálních dysfunkcích a jejich možné léčbě. Seznámíme Vás, jak je možné podpořit sexualitu vašich klientů a klientek a jaké pomůcky k tomu lze využít.

Na co se konkrétně zaměříme

  • Co je sexualita? – Sexuální práva lidí s postižením, deklarace sexuálních práv, co všechno lze zahrnout pod pojem sexuality.
  • Respektující sexualita – fyzické a psychické dopady potlačované sexuality na život člověka s postižením.
  • Dopady nejčastějších onemocnění nebo úrazů na sexualitu člověka.
  • Porucha sexuálních funkcí a jejich léčba.
  • Jak můžeme v pomáhajících profesích pracovat s oblastí sexuality a vztahů a jakým způsobem můžeme naše klienty, klientky podpořit.
  • Pomůcky pro podporu sexuality lidí s tělesným hendikepem.Komu je kurz určen

Managementu organizací, pracovníkům a pracovnicím přímé péče v sociálních, školských a zdravotních zařízeních.

Medailonek lektora/ky

Petra Hamerníková DiS.

Lektorka, metodička a krizová interventka. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Jako metodička působila řadu let, má zkušenosti s vypracováváním metodických pokynů a zaváděním nových změn nebo služeb v organizacích. Z těchto důvodů pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Řadu let působila v organizaci Rozkoš bez Rizika jako vedoucí terénních týmů. Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Věnuje se lektorské činnosti a poradenství. V rámci tématu sexuality prošla zahraničním vzděláváním od lektorů a lektorek ze Švýcarska, Německa a Holandska. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci.

Zdeňka Faltýnková

Fyzioterapeutka, ergoterapeutka, lektorka. Vystudovala SZŠ obor rehabilitační pracovník, absolvovala atestaci v ergoterapii a fyzioterapii a na všech pracovištích působila a působí doposud v obou oborech. Pracovala na rehabilitačních klinikách FNKV a VFN, kde stála při jejich zakládání a věnovala se problematice neurologických pacientů. Je spoluzakladatelkou občanského sdružení Svaz paraplegiků - Centrum Paraple, kde 17 let vedla a rozvíjela fyzioterapii a ergoterapii u spinálních pacientů. Je členka výboru profesní organizace fyzioterapeutů UNIFY ČR a výboru České společnosti pro míšní léze při ČLS JEP. Externě se věnuje dlouhá léta výuce studentů fyzioterapie a ergoterapie. Je autorkou publikací pro laickou i odbornou veřejnost, fyzioterapeutických standardů, scénářů pro více jak 20 edukačních filmů určených hlavně uživatelům vozíku a jejich blízkým. Za svou činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením a odbornou práci na poli fyzioterapie a ergoterapie získala Výroční cenu ministra zdravotnictví a cenu Křišťálový kamínek.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam