Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Sexuální asistence její možnosti a limity.

Místo konání: Praha nebo přijedeme za vámi.

Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Délka kurzu: 3 hodiny

Téma sexuální asistence je určeno pro osoby s hendikepem, seniorům a seniorkám.
Seznámíme vás s její historií, jejími limity a možnostmi jaké sexuální asistence má, jak funguje v zahraničí, jaká má pravidla a právní ukotvení v České republice.
Představíme vám kompetence a role pomáhajících profesí v tématu sexuality klientů, klientek.
Můžete také využít diskuze se sexuální asistentkou nebo asistentem.

Na co se konkrétně zaměříme

  • Úvod do sexuality a proč je tak důležitá.
  • Historie sexuální asistence.
  • Právní ukotvení sexuální asistence.
  • Jak sexuální asistence probíhá v praxi.
  • Etika a sexuální asistence.
  • Vymezení role pomáhajících profesí v práci se sexualitou.
  • Diskuze se sexuální asistentkou.
Komu je kurz určen

Všem, kteří se zajímají o sexuální asistenci a chtějí v této oblasti získat více informací.

Medailonek lektora/ky

Petra Hamerníková DiS.

Lektorka, metodička a krizová interventka. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Jako metodička působila řadu let, má zkušenosti s vypracováváním metodických pokynů a zaváděním nových změn nebo služeb v organizacích. Z těchto důvodů pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Řadu let působila v organizaci Rozkoš bez Rizika jako vedoucí terénních týmů. Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Věnuje se lektorské činnosti a poradenství. V rámci tématu sexuality prošla zahraničním vzděláváním od lektorů a lektorek ze Švýcarska, Německa a Holandska. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci.

Mgr. Lucie Šídová

Terapeutka, lektorka, koučka a supervizorka. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii a výcvik somatického koučování. Nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Biosyntézy. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek, terapeutickou prací s traumatem a tématem násilí.
Má bohaté zkušenosti s řízením organizací a metodickým zaváděním nových služeb, proto pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Věnuje se publikační, mediální a lektorské činnosti.  Je spoluautorkou několika odborných publikací. Pracovala v organizaci Rozkoš bez Rizika jako výkonná ředitelka a terapeutka. Je iniciátorkou projektu Právo na sex, jehož cílem bylo otevřít téma sexuální asistence v ČR.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam