Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Tvorba protokolu sexuality a jeho zavedení do praxe krok za krokem (16 hodin).

Místo konání: Praha nebo přijedeme za vámi.

Kurz je akreditován. Číslo akreditace: Číslo akreditace: A2021/0080-SP/PC/VP na 16 vyučovacích hodin

Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

V oblasti sexuality a vztahů panuje ze strany pracovníků a pracovnic v zařízeních velká nejistota. Nevědí, jak mají v této oblasti postupovat, co je jejich kompetencí a co již ne, nejsou si jistí, jak se v určitých situacích zachovat, kde jsou jejich hranice práce v oblasti sexuality a vztahů. Některé organizace poskytující sociální služby mají vypracovanou metodiku pro práci s tématem sexuality, přesto tato metodika neodpovídá jejich praxi a pracovníci a pracovnice se podle ní neřídí. Zásadním se totiž ukazuje, že organizace musí projít systémovou změnou, kdy dojde k začlenění tématu sexuality do organizace komplexním způsobem.

Základní popis kurzu

Na našem kurzu vás provedeme krok za krokem celým procesem, jak zavádět práci se sexualitou ve vaší organizaci. Prakticky vás naučíme metody a techniky, kterými můžete zmapovat potřeby vašich klientů a klientek v organizaci v oblasti sexuality a vztahů. Zmapujeme si obavy a potřeby pracovníků a pracovnic, aby dokázali u tohoto tématu poskytnout podporu. Blíže se podíváme na rozdělení pracovních kompetencí v rámci týmu. Ukážeme vám nástroje, jak vytvořit metodiku pro práci se sexualitou a vztahy, kterou budou vaši pracovníci a pracovnice chtít číst, a dozvíte se, co má být jejím obsahem.

Celý kurz je teoreticky-praktický a odnesete si metody, techniky a jasný plán, jaké kroky musíte podniknout, aby byl systém ve vaší organizaci funkčním nástrojem.

Na co se konkrétně zaměříme

 • Jak pracovat s tématem sexuality a vztahů v zařízení.
 • Jak zmapovat potřeby klientů a klientek a proč je to důležité.
 • Jak zmapovat potřeby pracovníků a pracovnic a jak jim můžeme poskytnout podporu pro oblast sexuality a vztahů.
 • Jak vytvořit metodiku pro práci s tématem sexuality a vztahů, aby ji zaměstnanci a zaměstnankyně chtěli číst.
 • Co má být obsahem metodiky pro práci se sexualitou a vztahy.
 • Kompetence lidí v týmu.
 • Jak a s kým komunikovat, když zavádíme práci se sexualitou v organizaci.
 • Jak vzdělávat zaměstnance a zaměstnankyně.
 • Individuální plánování v oblasti sexuality a vztahů.
 • Vyhodnocování služby.
 • Příklady dobré praxe.

Komu je kurz určen

 • Managementu organizací sociálních, zdravotních a školských zařízení.
 • Sociálním pracovníkům a pracovnicím.
 • Metodikům a metodičkám.
 • Pracovníkům a pracovnicím, kteří pracují nebo chtějí pracovat na pozici konzultanta, konzultantky pro oblast sexuality a vztahů (důvěrník, důvěrnice).

Medailonek lektora/ky

Petra Hamerníková DiS.

Lektorka, metodička a krizová interventka. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Jako metodička působila řadu let, má zkušenosti s vypracováváním metodických pokynů a zaváděním nových změn nebo služeb v organizacích. Z těchto důvodů pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Řadu let působila v organizaci Rozkoš bez Rizika jako vedoucí terénních týmů. Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Věnuje se lektorské činnosti a poradenství. V rámci tématu sexuality prošla zahraničním vzděláváním od lektorů a lektorek ze Švýcarska, Německa a Holandska. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci.

Mgr. Lucie Šídová

Lucie Šídová je psychoterapeutka, lektorka a spoluzakladatelka organizace Freya, z. s., která se snaží bořit mýty v oblasti sexuality a vztahů lidí se znevýhodněním, seniorů a seniorek. V organizaci lektoruje hlavně témata spojená se systémovým zaváděním práce se sexualitou a vztahy v zařízení. Je absolventkou výcviku v dynamicky orientované skupinové psychoterapii a biosyntézy. Má svoji soukromou psychoterapeutickou praxi: www.luciesidova.cz. Je spoluautorkou knihy Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá? Podílela se na vydání metodiky pro práci se sexualitou u lidí se znevýhodněním Pojďme se bavit o sexualitě. Dlouhodobě pracovala v organizaci Rozkoš bez rizika, která pomáhá ženám ze sexbyznysu. 

Kontakt na organizátorku kurzu

Zuzana Gerstlová
E: vzdelavani@freya.live
T: 777 641 233
www.freya.live
www.box.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství
Instagram: freya_vzdelavani

Zpět na seznam