Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Sexualita lidí s duševním onemocněním.

Místo konání: Praha nebo přijedeme za vámi.

Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2021/1364-SP/PC/VP na 8 vyučovacích hodin

Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Chcete nahlédnout do tématu sexuality u lidí s duševním onemocněním a porozumět mu?
Rádi byste podpořili klienty a klientky v oblasti jejich sexuálních a vztahových potřeb a nevíte, jak na to?
Zajímá Vás, co v praxi funguje?

Odpovědi získáte na našem kurzu, který je prakticky zaměřený a provede Vás tématem sexuality u lidi s duševním onemocněním.

Základní popis kurzu

Sexualita lidí s duševním onemocněním je tabuizovaným tématem. V našem praktickém a interaktivním kurzu je cílem seznámit účastníky a účastnice s důležitostí sexuality v životě lidí s duševním onemocněním. Zaměříme se na detabuizaci nejčastějších mýtů a předsudků. Pomůžeme účastníkům a účastnicím pochopit, jak jednotlivé duševní onemocnění mohou ovlivňovat sexualitu člověka, včetně vlivu medikace. Náplní kurzu je také předání návodů a postupů, jak postupovat v náročných situacích souvisejících se sexualitou a vztahy. Pomůžeme Vám zmapovat, jak můžete podpořit vztahový a sexuální život člověka s duševním onemocněním v rámci pomáhajících profesí.

Na co se konkrétně zaměříme

  • Co je respektující sexualita a jak může náš osobní postoj ovlivňovat náš pracovní život.
  • Otevření nejčastějších mýtů spojených především s diagnózami duševních nemocí.
  • Jaký může mít duševní onemocnění a medikace vliv na sexuální život.
  • Jakým způsobem můžeme jako pracovníci a pracovnice pomáhajících profesí otevřít a podpořit sexuální a vztahový život svých klientů a klientek.
  • Jak postupovat v náročných situacích spojených s tématem sexuality a vztahů.

Komu je kurz určen

Managementu organizací, pracovníkům a pracovnicím přímé péče sociálních, zdravotních a školských zařízení.

Medailonek lektora/ky

Mgr. Darina Deáková

Lektorka, sociální pracovnice, dramaterapeutka. Vystudovala speciální pedagogiku a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Prošla také studiem Kreativní pedagogiky na Katedře autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Nyní pracuje jako sociální pracovnice a vedoucí jednoho z center duševního zdraví v organizaci Fokus Praha. Této oblasti se věnuje již řadu let a má zkušenosti s vedením různých terapeutických skupin. Mimo jiné se také věnovala preventivním programům na základních a středních školách. Věnuje se metodám Cesta hrdiny a Otevřený dialog a je frekventantkou dramaterapeutického výcviku Developmental Transformations (DvT, Vývojové proměny).

Kontakt na organizátorku kurzu

Zuzana Gerstlová
E: vzdelavani@freya.live
T: 777 641 233
www.freya.live
www.box.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství
Instagram: freya_vzdelavani

Zpět na seznam