Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Systémové zavádění práce se sexualitou s využitím metody learning network.


Období realizace:
říjen 2022–březen 2024

Anotace:
Projekt má za cíl rozšíření znalostí u organizace Freya z. s. při práci se sexualitou a vztahy o metodu Learning network díky proškolení norskými partnery. Metoda pak bude využita při systémovém zavedení práce se sexualitou v dětských domovech (dále DD), kde tato oblast není ukotvena. Bude vytvořena učící se síť (learning network) z personálu DD, která se bude na zavádění podílet. Skrz výzkum budou zmapovány potřeby všech aktérů DD tak, aby byl systém práce se sexualitou vhodně nastaven. Bude vytvořen Průvodce práce se sexualitou. Výstupy projektu budou prezentovány na konferenci.

Kontaktní osoba:
Kamila Šimková, projektová manažerka
e-mail: simkova@freya.live; tel. 773 722 806


Projekt podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Cílem programu je dále inspirace k aktivnímu občanství a pomoc znevýhodněným skupinám. Program Active Citizens Fund vstoupil do České republiky v září roku 2019 s cílem podpořit neziskové organizace nehledě na jejich velikost a zkušenosti. V České republice jej spravuje konsorcium, které tvoří Nadace OSF, Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a Skautský institut. Program je realizován v rámci Fondů EHP a Norska 2014–2021. Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy. Důležitým posláním programu je také spolupráce mezi Českou republikou a dárcovskými státy. Jde o spolupráci mezi českými neziskovými organizacemi a organizacemi z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

 

Systematic implementation of work with sexuality using the learning network method.


Implementation period: October 2022–March 2024

The project aims to expand the knowledge of Freya z. s. in working with sexuality and relationships by the Learning network method which will be trained by Norwegian partners. The method will then be used during systematic implementation of work with sexuality in institutional care for children, where this topic is not implemented. A learning network consisting of institutional care for children staff will take part in the implementation. The needs of all institutional care for children members will be analyzed by research, so that the system of working with sexuality is set appropriately. A Guide for Working with Sexuality will be created. The outputs of the project will be presented at the conference.


The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. It promotes respect of human dignity, freedom, democracy, equality, the rule of law and the respect for human rights including the rights of persons belonging to minorities. Active Citizens Fund came to the Czech Republic in September 2019 with the goal to support CSOs regardless of their size and experience. It is operated by the Open Society Fund Prague, Committee of Good Will - the Olga Havel Foundation and Scout Institute. The Active Citizens Fund is financed from EEA and Norway Grants 2014–2021. With EEA Grants, Iceland, Liechtenstein and Norway contribute towards a reduction in economic and social disparity and the strengthening of mutual cooperation in Europe. One of the important objectives of the programme is strengthening bilateral cooperation between donor and beneficiary states through financial contributions in specified priority sectors. It supports bilateral relations between the donor states Norway, Iceland, and Liechtenstein and the Czech Republic.


Projektový tým prošel školením na téma traumatu

Ve středu 12. října 2022 se tým projektu Systémové zavádění práce se sexualitou s využitím metody learning network zapojil do školení na téma Traumatu. Školením nás provedla skvělá lektorka a dětská psychoterapeutka Pavla Špeldová.
Díky školení bude pro tým Freyy snazší porozumět prožívání dětí z dětských domovů, kde bude...   Čtěte více... »


Školení sítě pro vzájemné učení

Sedmičlenný tým Freyi se zapojil do školení od norských partnerů. Cílem školení bylo předat si zkušenosti a nasměrovat fungování nově vznikající sítě pro vzájemné učení. Třídenní školení začalo v úterý 15. listopadu 2022 seznámením se se zahraniční metodou „learning network", v českém překladu „síť pro vzájemné učení".

V následujících dvou dnech...   Čtěte více... »