Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Přihlásili jsme se k Politice ochrany dětí

Každé dítě má právo plně rozvinout svůj potenciál, získat kvalitní vzdělání, účastnit se života ve společnosti a nestát se obětí diskriminace. Za ochranu dětí před všemi druhy zneužívání je přitom zodpovědný každý z nás. Děti se mohou stát silnými jedinci, hybateli změny ve svém životě a v životě své rodiny a komunity pouze tehdy, jsou-li chráněny před násilím, diskriminací, jakýmkoliv zneužíváním (fyzickým, sexuálním, emocionálním) nebo zanedbáním.

Freya se v rámci spolupráce s Nadací OSF zavazuje k Politice ochrany práv dětí a zvláště zranitelných dospělých.

Zpět na seznam