Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

FOTOREPORT a aktualita z konference #Zeptejse: práce se sexualitou v dětských domovech

V Praze proběhla 19. 3. 2024 závěrečná konference #Zeptejse: práce se sexualitou v dětských domovech, jejímž cílem bylo shrnout výstupy dvouletého projektu Systémové zavádění práce se sexualitou s využitím metody learning network (sítě vzájemného učení).

Na konferenci vystoupili mimo jiné vychovatelé a vychovatelky z dětských domovů. Díky spolupráci s Platformou do dospělosti svou zkušenost sdílela i mladá žena, který vyrůstala v dětském domově. Program byl nabitý, pokřtili jsme nový poradenský nástroj BEZ ROZPAKŮ, který mohou využít ve své praxi nejen pracovníci*pracovnice dětských domovů, ale i dalších služeb pro ohrožené děti.

Podívejte se na zajímavé momenty, a co zaznělo mimo jiné k tématům intimity, sexuality a vztahů u dětí z dětských domovů. 

Kvalitativní výzkum - Co vědí děti a mladí lidé v dětských domovech o sexualitě a co je zajímá? najdete ZDE.

Tisková zpráva ke konferenci je ZDE.

Akce proběhla v rámci projektu Systémové zavádění práce se sexualitou s využitím metody learning network. Projekt byl podpořen Nadací OSF v rámci programu Active Citizens Fund. Více o projektu ZDE.

FOTOREPORT z akce

Máme plno. Na konferenci #Zeptejse: práce se sexualitou v dětských domovech dorazilo přes 70 profesionálů*profesionálek pracujících s ohroženými dětmi.

 

Potěšila nás milá slova Barbory Hořavové (na snímku vpravo) z Nadace OSF: „… Freya posouvá věci vpřed.“ Řeč byla o metodě sítě vzájemného učení (learning network), kterou jsme díky podpoře Nadace OSF mohli otestovat v ČR.

Klára Šimáčková Laurenčíková, vládní zmocněnkyně pro lidská práva: „Jen tam, kde se děti cítí v bezpečí, se zvyšuje šance, že se děti svěří a budou se chtít o intimitě bavit…“

 

Co vědí děti a mladí lidé v dětských domovech o sexualitě a co je zajímá? Řešitelka výzkumu Petra Kutálková shrnuje výsledky šetření v dětských domovech a doporučení. Mezi ta patří např. systematicky rozvíjet sexuálně přívětivé prostředí v zařízeních, proaktivně vytvářet prostor, kde se mohou děti ptát, zvažovat další možnosti, jak umožnit dětem zažívat více soukromí a další. Podrobně viz výzkum výše.

 

„Tam dole“ - „V zařízeních se často nemluví o pohlavních orgánech, děti termíny neznají,“ výzkumnice Petra Kutálková

 „Proběhlo 6 setkání sítě vzájemného učení a první proškolení 14 zástupců a zástupkyň dětských domovů v používání nástroje BEZ ROZPAKŮ. Jednotlivá zařízení si stanovila cíl, kterého chtěla dosáhnout v oblasti práce se sexualitou a vztahů v průběhu roku. Pracovníci*pracovnice dětských domovů měli k dispozici koučku či mentorku z Freyi. Vznikla řada skvělých materiálů a přístupů,“ shrnula Kamila Šimková, manažerka projektu Freya.

V panelu sdíleli své pokroky v zavádění sexuálně přívětivého prostředí Petra Smolová (Dětský domov Klubíčko), Bronislava Buroňová (Dětský domov Beroun), Stanislava Černá (Dětský domov se školou Chrudim) a Filip Novák (Dětský domov Nymburk).

 

Vychovatelé a vychovatelky a jejich týmy vytvořili řadu materiálů k tématice intimity, sexuality a vztahů. Petra Smolová (DD Klubíčko): „Chtěla bych se pochválit za důvěru, kterou k nám děti mají, mají důvěru se zeptat a nebojí se toho.“

 

 

„Naše práce je tanec kolem mikrotraumat, my nikdy nevíme, co může spustit negativní reakci. Jsme vnímavější ke spouštěčům… Pobyt v dětském domově sám o sobě traumatický může být,“ Filip Novák (DD Nymburk) - na snímku druhý zprava.

 

Pavla Špeldová (lektorka Freya, dětská psychoterapeutka) sdílela mimo jiné, jak přistupovat k dítěti, které jeví známky traumatizace. Hovořila též o nutnosti detabuizace sexuality a vytváření sexuálně přívětivého prostředí v zařízení tak, aby se děti nebály zeptat.

Veronika Sedláčková z Linky Bezpečí sdílela aktuální trendy z krizové linky a chatu. Vztahová témata a problémy sexuálního zrání patří k tradičním tématům, která děti zajímají a potřebují je řešit (např. v roce 2018 byly na prvním místě). V poslední době děti nejvíce trápí psychické potíže (v roce 2022 byly nejčastěji řešeným tématem na Lince Bezpečí). Sdílela i tip na video k sexualitě – více ZDE.

Tomáš Morávek, ředitel organizace (Ne)ohrožené děti, rozproudil energii v sále otázkami na tělo. V příspěvku se mimo jiné zabýval úskalími souvisejícími s tím, když mají dospívající v dětském domově spolu intimní vztah.

 

Petra Hamerníková (ředitelka Freya) představila nabídku Freya v oblasti vzdělávání: jak pracovat s tématem sexuality v dětských domovech (11 na sebe navazujících setkání), systémové zavádění práce se sexualitou a vztahy (16 hod), nové dvoudenní školení k nástroji BEZ ROZPAKŮ. Více o nabídce vzdělávání ZDE.

 

Jdeme do finále – Pavla Špeldová a Lucie Šídová (ředitelka Freya) představují poradenský nástroj BEZ ROZPAKŮ. Pavla a Lucie jsou zároveň lektorkami kurzu k boxu BEZ ROZPAKŮ. Více o této edukační pomůcce ZDE.

Ve videu nás pozdravily kolegyně z Norska z organizace RVTS øst, kde jsme byli na stáži a poznali zde nástroj Play it Right. Získali jsme k němu licenci a upravili ho pro české prostředí s názvem BEZ ROZPAKŮ.

Bublinky! Křtíme BEZ ROZPAKŮ – máme radost, že kmotřenkou je Klára Chábová, ředitelka Nadačního fondu Krok domů a kmotrem Petr Šusta, psycholog.

 

Co všechno používáme v rámci sociálního poradenství? Veronika Pinkavová a Jaroslava Prchalová představily Freya pomůcky na stánku, kde bylo možné zakoupit publikace, edukační pomůcky k sexualitě a jiné. Více o edukačních pomůckách ZDE.

Atmosféra v předsálí  - hodně slunce, jídla, družných hovorů….

 

Vlevo - Andrea Šafařík, z Platformy do dospělosti, jejíž jsme členy.

 

Tým FREYA - Děkujeme za milé zpětné vazby!

 

Zpět na seznam