Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Vliv léků na sexualitu, a co s tím? Co jsme se dozvěděli na webináři a aktivity Freya

Jaké léky mají vliv na sexualitu a dá se s tím něco dělat? V březnu jsme se vzdělávali. Psychiatrička a terapeutka Alena Večeřová nás seznámila s nejčastějšími typy léků, které mají vliv na sexualitu. Vysvětlila nám, co se děje v mozku během prožívání sexuality a podpořila nás v tom, ať klientky*klienty povzbudíme k tomu, aby se nebáli o vlivu léků na sexualitu hovořit. V závěru článku se dotkneme problematiky medikace lidí s mentálním znevýhodněním, a variant řešení namísto medikace.

protože, VŽDY SE S TÍM DÁ NĚCO DĚLAT!

Obecně totiž platí, že „není každý lék pro každého“ – lék dotyčnému*dotyčné nemusí vyhovovat. Je však potřeba to říci svému ošetřujícímu lékaři*lékařce, což je pro řadu lidí problematické (stydí se). Psychiatři*psychiatričky mají obecně povinnost se ptát svých pacientů*pacientek na nežádoucí účinky léků na sexualitu.

Co s tím?

Lékaři*lékařky mohou upravit dávkování, změnit druh léku (např. u některých antidepresiv 3. generace se již neobjevují nežádoucí účinky na sexualitu) a využít dalších opatření („př. lékové prázdniny, kdy se lék pod dohledem vysadí a čeká se, zda se sexualita obnoví).

O potížích je však třeba mluvit, což se v praxi moc neděje

Jak zmínila Večeřová, dle celoevropského průzkumu z 67 % mužů po 50. roce trpí poruchou erektilní dysfunkce, ale jen 10 % mužů to aktivně řeší se svým lékařem*lékařkou.

V případě kanadské studie (Cascade, E. et al. 2009 in Večeřová) 38 % pacientů z psychiatrické ambulance mělo problémy v sexualitě – 25 % z nich je vnímalo za závažné a obtěžující. Pouze 40 % (z 38 %) pacientů se však spontánně svěřilo lékaři či lékařce.

Na sexualitu (libido) má vliv celá řada léků, ať už se jedná např. o antidepresiva, antipsychotika, léky na vysoký krevní tlak (mohou se objevit problémy s erekcí), léky na cholesterol (ve vysokých dávkách), opiáty a řada dalších. Lidé často berou i kombinace různých léků, které mohou nežádoucí účinky podpořit, zesílit.

Je třeba mít též na paměti možnost dalších nemocí a poruch, které se mohou pod poruchami sexuality skrývat a doporučit klientům*klientkám vyhledat vždy lékaře.

Vše je v hlavě

Největším sexuálním orgánem je mozek, který řídí lidskou sexualitu. Na stav tzv. sexuální pohody (sexual wellbeing) má vliv celá řada faktorů, ať je to věk, fáze menstruačního cyklu, aktuální stres, vztahové problémy, životní změny, např. rodičovství, kojení a celá řada dalších. Serotonin, dopamin, noradrenalin – 3 hlavní mediátory, které přenášejí signály v mozku, musí být ve vzájemné rovnováze. Např. Noradrenalin (stresový hormon) nabuzuje „k výkonu a lovu“ působí proti erekci, ale je nezbytný pro ejakulaci – jak zaznělo „musí ho být tak akorát.“

Pokud jsou pochybnosti o hladinách sexuálních hormonů, lze udělat odběr na endokrinologii (popřípadě gynekologii, sexuologii, urologii).

  • Příklad z psychiatrické praxe – mužům, kterým nezabírala antidepresiva, a měli velmi nízké hladiny testosteronu, po nasazení léků na zvýšení hladiny testosteronu se zlepšila nálada a nepotřebovali antidepresiva

Netlačit na pilu…

Jak zaznělo, je důležité podpořit klientelu, aby, pokud se objeví potíže v sexuální oblasti, to nevzdávali a promluvili si o tom i se svým partnerem*partnerkou. Pomůže i vědomí, že sex nerovná se automaticky penetrace či orgasmus. Důležité jsou další nekoitální praktiky, které podpoří intimní vztah. Co může pomoci, jsou lubrikanty či další pomůcky; narušení denních rutin, podpora sexuálních experimentů po dohodě s protějškem apod.

Lidé s mentálním znevýhodněním a podávání léků, které mají vliv na sexualitu

Jak bylo zmíněno, v současné době závazná doporučení (guidelines) pro podávání léků lidem s mentálním znevýhodněním chybí. Jak informuje iniciativa Netlum, která realizovala výzkum, v praxi například dochází k podávání léku Androcur (který se světě používá primárně u pachatelů závažných deliktů v sexuální oblasti) lidem s postižením, resp. chlapcům a mužům. Užívá se k tlumení běžných projevů sexuality, namísto poradenství či jiných opatření. Důsledkem může být nárůst agresivity, a dochází tak k systémovému porušování práv lidí s postižením.

Dbát na prevenci sexuálního zneužití

Řada rodičů se domnívá, že jejich děti s mentálním znevýhodněním sexuální potřeby mít nebudou, nebo se vývoj opozdí, ale tak tomu není. Jak zmínila Večeřová z výzkumů (např. Tomsa et. al, 2021)  plyne, že lidi s mentálním znevýhodněním žijící v institucionální péči jsou ohroženi sexuálním násilím, a to ze strany klientů*ek mezi sebou či personálu. Děti s mentálním znevýhodněním jsou též častěji oběťmi násilí než děti z běžné populace (Jones et al., 2012). Proto je třeba dbát na osvětu – sexuální výchovu přizpůsobit věku a rozumovým schopnostem již od raného věku (nejdéle od školky), a s tím souvisí i vzdělávání pečujících osob a personálu zařízení.

Aktivity Freya – obraťte se na nás

V rámci organizace Freya usilujeme o vzdělávání personálu zařízení, rodičů i samotných klientů*klientek s mentálním znevýhodněním/poruchou autistického spektra v oblasti sexuality a vztahů. Tito lidé mohou mít nedostatek pro ně srozumitelných informací k sexualitě, nemusí projevovat stud či mít potřebu soukromí. Mohou se dotýkat druhých osob, sahat si na genitálie ve společnosti nebo navazovat vztah nevhodným způsobem.

Všechny tyto situace se dají preventivně ošetřit a předejít mnoha rizikovým situacím tím, že jak rodiče, dítě či personál zařízení budou mít informace a potřebnou podporu. Existuje též celá řada edukačních pomůcek, které mohou rodiče či personál zařízení využít ke vzdělávání a osvětě v tématu sexuality a vztahů.

 

Potřebujete poradenství v oblasti sexuality a vztahů? Využijte sociální služby, více ZDE. Jak to u nás chodí – ve zjednodušeném čtení najdete v letáku ZDE.

Chcete vědět, jaké edukační pomůcky k tématu sexuality a vztahů můžete využít? Mrkněte SEM.

Máte zájem o vzdělávání v oblasti sexuality a vztahů? Sledujte nabídku kurzů, webinářů, výcviků ZDE.

Jsme FREYA. Organizace, která věří, že sexuální vzdělávání je důležité a ví, že sexualita, intimita a vztahy jsou základní lidskou potřebou.

 

Zdroje:

  • Prezentace Aleny Večeřové – Vliv léků na sexualitu
  • #Netlum - iniciativa za zlepšení péče a změnu přístupu k medikaci pacientů s mentálním postižením. Více ZDE.
  • Tomsa, R. et al. (2021). Prevalence of Sexual Abuse in Adults with Intellectual Disability: Systematic Review and Meta-Analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health 2021, 18, 1980. Published on MDPI. Dostupné z: https://www.mdpi.com/journal/ijerph.
  • Jones, L. et al. (2012). Prevalence and risk of violence against children with disabilities: a systematic review and meta-analysis of observational studies. Lancet, published Online July 12, 2012. 

Další odkazy:

www.sexualne.cz - web provozovaný lékaři*lékařkami z oboru sexuologie a psychiatrie

Česká společnost pro sexuální medicínu

 

Zpět na seznam