Terapie

Freya se snaží o komplexní řešení tématu sexuality a vztahů, a proto je v nabídce i psychoterapie.
Obě terapeutky nemají smlouvy s pojišťovnami, a proto je nutné si psychoterapii uhradit.

Co je psychoterapie a s čím se na nás můžete obrátit?

Freya, z.s. nabízí terapii lidem s fyzickým hendikepem, s lehkým mentálním hendikepem, seniorům, seniorkám,  rodičům, sourozencům, partnerům/partnerkám a pečujícím o lidi se zdravotním postižením.

Psychoterapie je proces setkávání klienta/klientky s terapeutem/terapeutkou, který se odehrává v bezpečném prostředí a je založený na vzájemné důvěře. Obvykle se jedná o dlouhodobou (půl roku a déle) a hlubší spolupráci. Psychoterapie může být chápána jako dohoda, že na to, co mě trápí, nejsem sám, ale jsme na to dva.

Pracujeme s klienty/klientkami v následujících oblastech jejich obtíží:

PROBLÉMY V MEZILIDSKÝCH VZTAZÍCH
 • Jakým způsobem se vztahujeme sami k sobě i k druhým?
 • Jak ve vztazích nakládáme s emocemi?
 • Jak nás ovlivňují minulé zkušenosti?
 • Jak ve vztazích prožíváme vlastní tělo?
PARTNERSKÉ VZTAHY NA POZADÍ HENDIKEPU
 • Partnerské soužití rodičů a sexualita.
 • Partnerské vztahy a sexualita s člověkem se zdravotním postižením.
 • Obtíže v navazování partnerských vztahů.
SOUROZENECKÉ VZTAHY NA POZADÍ HENDIKEPU
 • Možnost/nemožnost projevů sourozenecké rivality.
 • Pocity viny za to, že jsem zdravý/á.
 • Nadměrný pocit zodpovědnosti.
ZTRÁTA ŽIVOTNÍHO PARTNERA/PARTNERKY
 • Podpora a provázení při tíživé emoční a psychické ztrátě.
ZTRÁTA MILENCE/MILENKY
 • Utajení milenci a milenky prožívají při ztrátě milovaného častokrát stejnou bolest jako legitimní partneři/ky. Znevýhodněním „těch, co žijí na druhé straně“ bývá skutečnost, že nemají s kým své prožívání sdílet, nemají dobrý prostor pro truchlení a v případě úmrtí se jim nedostává možnosti se se svojí láskou rozloučit.
TÉMATA ATTACHEMENTU
 • Jakým způsobem se vztahuji a připoutávám k druhým?
 • Jaké míry citového přilnutí jsem schopen/na a jak to ovlivňuje vztahy, které prožívám s druhými lidmi?
SEXUALITA
 • Přemíra X nedostatek sexuální touhy.
 • Naplnění či nenaplnění sexuality v životě.
 • Prožívání a vnímání vlastního těla.
 • Změny prožívání v oblasti sexuality (po úrazech, v klimakteriu, v seniorském věku).
PODPORA V TÍŽIVÉ ŽIVOTNÍ SITUACI
 • Trauma.
 • Sexuální násilí.
 • Šikana.

VYROVNÁNÍ SE S HENDIKEPEM

RODIČ S FYZICKÝM HENDIKEPEM
 • Dilema, zda se rodičem stát či nikoliv.
 • Plánování rodičovství a obavy z něj.
 • Problémy a nejasnosti při výchově dětí.
SEPARACE A INDIVIDUACE
 • Symbiotické a závislostní vztahy.
 • Obavy, co bude s potomkem, až tady nebudu a nebo až nebudu moci poskytovat péči, na kterou je zvyklý.
 • Obavy nechat syna/dceru žít dospělý život, který může být plný nástrah a nebezpečí.
 • Nedostatek času a možností pro naplňování vlastních potřeb.
 • Téma soukromí.
 • Syndrom opuštěného hnízda – jak naplnit a využít volný čas, který se objevil po tom, co se syn/dcera osamostatnili.
TÉMA SEBEVĚDOMÍ
 • Sebedůvěra.
 • Sebepřijetí.
 • Pocity méněcennosti.
 • Narušení pocitů vnitřní jistoty.
 • Nedostatek důvěry.
 • Nízká sebeúcta.

Průběh terapie

Terapeutické sezení trvá 55 minut. Cena za sezení odpovídá obvyklým cenám v regionu, kde klient/ka terapii navštěvuje.

Seznamte se s terapeutkami:

Mgr. Lucie Šídová

Oblast působení: Praha
Cena za sezení: 700 Kč
Kontakt: sidova@freya.live
Medailonek:
Věnuji se  individuální terapii a somatickému koučování. Vystudovala jsem sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Mám  ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychodynamické a hlubinně orientované psychoterapii a výcvik somatického koučování. V současné době procházím závěrečným ročníkem psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze, která reprezentuje přístup v somatické psychoterapii. Absolvovala jsem také komplexní výcvik v krizové intervenci a kariérovém poradenství. Dlouhodobě se angažuji v oblasti domácího a sexuálního násilí (je spoluautorkou knihy Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá?) a v práci s traumatem. Věnuji se též lektorské a terapeutické práci v oblasti sexuality a vztahů lidí s postižením, seniorů a seniorek. Provozuji soukromou psychoterapeutickou praxi. Působím jako dobrovolná terapeutka v projektu Sociální kliniky.

Terapeutka pracuje pod supervizí MUDr. Aleny Večeřové - Procházkové (psychiatrička, psychoterapeutka, lektorka, supervizorka).

 

Mgr. Pavla Špeldová    
                          

Oblast působení: Plzeň
Cena za sezení: 700 Kč
Oblast působení: Písek
Cena za sezení: 500 Kč
Kontakt:
speldova@freya.live
Medailonek:
Věnuji se terapeutickému provázení dětí a dospělých. Zaměřuji se především na práci s dětmi předškolního a nižšího školního věku a mladé dospělé. Ráda pracuji s tématy partnerských a sourozeneckých vztahů na pozadí handicapu.
Vystudovala jsem Filozofickou fakultu UP v Olomouci, obor česká a portugalská filologie. Dále jsem se věnovala studiu indiánských a afro-brazilských kultur na USP v Sao Paulu a studiu psychoterapie na Pražské psychoterapeutické fakultě.
Jsem absolventkou výcviku v dynamicky orientované skupinové psychoterapii a v systemických konstelacích. V současné době procházím závěrečným ročníkem psychoterapeutického výcviku v Biosyntéze, která reprezentuje přístup v somatické psychoterapii. Jsem frekventantkou výcviku v Terapii hrou zaměřující se na práci s dětmi.
Působím jako dobrovolná terapeutka v projektu Sociální kliniky. V současné době pracuji jako terapeutka v Psychoterapeutickém centru pro děti a dospělé v Plzni, jako externí terapeutka v organizaci Akademie nadání, která se zaměřuje na péči o nadané a dvakrát výjimečné děti (nejčastěji v kombinaci s poruchou autistického spektra, s ADHD a ADD, se specifickými poruchami učení nebo s vývojovou dysfázií).
Provozuji soukromou terapeutickou praxi v Písku. 
Při práci s klientem využívám relaxačních technik, práce s dechem, tělem a vnitřními obrazy. Vycházím z klientových osobních potřeb a vnitřních signálů a důvěřuji v jeho vlastní přirozené regenerační zdroje.

Terapeutka pracuje pod supervizí MUDr. Aleny Večeřové - Procházkové (psychiatrička, psychoterapeutka, lektorka, supervizorka) a klinické psycholožky Mgr. Barbory Sládekové.