Daniel Adamec

Česká republika

Email: d.adams@seznam.cz
Tel.:  775243188   
Kraj: Česká republika
Na sexuálního asistenta proškolen v roce 2019.

Kdo jsem: 

Průvodce k obzoru vašich představ, certifikovaný sexuální asistent, kvalifikovaný masér. Mám kurzy Tantry, Reiki a praktické zkušenosti se sexualitou lidí se zdravotním hendikepem.

Které služby nabízím:

poskytuji konzultační a praktické služby při řešení otázek týkajících se sexuality klientů a klientek se zdravotním hendikepem, jak fyzickým, tak mentálním.
Služby mohou zahrnovat výklad a činnosti spojené s pochopením základních společenských norem, rizik spojených se sexualitou, uvědomováním si vlastního těla a přijetím jeho fyziologických projevů a možností, případně poradenství při stanovení osobních preferencí a limitů v intimním životě.
Nabízena je také pomoc při hledání řešení pro specifické obtíže při prožívání sexuality v osobním nebo partnerském životě.
Na základě předchozí dohody není vyloučen kontakt s tělem formou relaxačních a regeneračních masáží nebo vybrané techniky práce s tělem podle tantrické filozofie.
Služby nezahrnují jakékoliv formy koitálního nebo nekoitálního sexuálního styku.

Cena:

konzultační činnost  500,-/h,
praktická asistence 1200,-/h,
cestovní náklady podle konkrétní dohody.        

Zpět na seznam