Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Přečtěte si článek na téma: Sexualita lidí se zdravotním znevýhodněním

„Největší chybou, kterou se při práci s lidmi se zdravotním znevýhodněním může jeho okolí dopustit, je téma sexuality neotevřít. Tabuizování a potírání práv na prožívání vlastní sexuality vede k jejímu potlačování, což má za důsledky mnoho negativních jevů. Nejznámější projevy potlačování vlastní sexuality jsou agrese, deprese, úzkostné stavy či sebepoškozování. Může mít ale i formu expresivní, a to v podobě napadání personálu či nedovolených doteků. Nejdůležitější, co můžeme pro lidi se zdravotním znevýhodněním udělat, je respektovat jejich práva na intimní život a dát jim možnost pro sdílení,“ uvádí Iva Hradilová v článku pro Sociální služby.

V článku se mimo jiné dozvíte, jak podpořit lidi se zdravotním znevýhodněním v naplňování sexuality v sociálních zařízeních či jak vést komunikaci o intimitě. Více v článku ZDE.

Článek Ivy Hradilové, lektorky organizace Freya a ergoterapeutky Centra Paraple, byl uveřejněn v časopise Sociální služby, ročník XXVI., leden 2024. Vydává Asociace poskytovatelů sociálních služeb České republiky.

Zpět na seznam