Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Vzdělávání pečujících osob v oblasti sexuální výchovy.

Období realizace: červen - prosinec 2021

Cílem projektu je zvýšení podpory a edukace pečujících osob v oblasti práce se sexualitou a vztahy jejich dětí se znevýhodněním.

Téma sexuality u dětí s postižením bývá jedním z opomíjených témat a začíná se většinou řešit až ve chvíli, kdy se objeví nějaké nevhodné (problémové) chování. Mnohdy rodiče nebo pečující osoby nevědí, jak téma uchopit nebo jak o tématu s dětmi mluvit. Přitom neřešená nebo špatně uchopená sexualita může mít v budoucnu dopad na chování dítěte, které může mít deprese, úzkosti, nebude znát své hranice a nebude s nimi umět pracovat nebo může být i agresivní.

Z předchozích let máme zkušenost, že pokud je rodičům nebo pečujícím osobám nabídnut prostor a možnost se o sexualitě bavit, využijí toho a vnímají to jako potřebné. 

V rámci projektu proběhne 15 přednášek pro rodiče a pečující osoby v maximálním počtu 12 účastníků, aby byla zachována intimita skupiny. Délka přednášky je 3 hodiny.

Z nabídky přednášek si můžete vybrat až 2 přednášky. První je dána a jedná se o Úvod do sexuality osob s mentálním znevýhodněním. Druhou si můžete zvolit sami dle svých potřeb.
Pokud jste Úvod do sexuality osob s mentálním znevýhodněním již absolvovali, je možné si vybrat jiné dvě přednášky.

  • Úvod do sexuality osob s mentálním hendikepem
  • Práce s doteky u dětí a dospělých s mentálním postižením
  • Jak naučit dítě či dospělého člověka s mentálním znevýhodněním vnímat soukromí a respektovat soukromí ostatních lidí?
  • Sexualita dětí a lidí s těžkým mentálním postižením
  • Jak na sexuální výchovu u dětí a lidí s mentálním hendikepem?
  • Jak na sexuální výchovu u dětí a lidí s PAS?

Přednášky pomohou rodičům a pečujícím osobám porozumět chování dětí a nebýt v tomto těžkém a intimním tématu sám. Poskytnou jim nástroje a informace, jak k dětem přistupovat a mluvit s nimi o tématu sexuality, pomohou jim nastavit vhodné hranice a budou vědět, jak projevy sexuality řešit.  Cílové skupině se dostane podpory a poradenství, rodiče a pečující budou vědět na koho se s tímto tématem mohou obrátit.

Přednášky jsou určeny všem organizacím a rodičovským skupinám, které mají sídlo ve Středočeském kraji a pracují s pečujícími osobami, které se starají o dítě/mladé dospělé s mentálním znevýhodněním.


Témata přednášek naleznete zde.

Máte zájem o přednášku ? Vyplňte prosím přihlašovací formulář.

Projekt byl podpořen z dotací ze Středočeského Humanitárního fondu v rámci Tematického zadání „Sociální oblast“.

Zpět na seznam