Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Rozvoj bilaterálních vztahů v tématu sexuality osob se zdravotním postižením 2.

Období realizace: březen - říjen 2021 (dle covidové situace).
Projekt byl podpořen z Fondu pro bilaterální vztahy reg.č. EHP-BFNU-OVNKM-3-163-01-2020

Sexualita lidí s postižením bývá v posledních letech stále diskutovanějším tématem. S tématem sexuality osob s postižením začínají více pracovat jak lidé, kteří o osoby s hendikepem pečují, přes sociální služby až po samotné osoby s postižením. Práce s tématem sexuality je v České republice zatím v začátcích, zatímco v jiných evropských zemích mají s tímto tématem bohatší zkušenosti. Proto jsme zahájili projekt ve spolupráci s norským městem Verdal, které je zřizovatelem zdravotních i sociálních zařízení. Obec Verdal zavedla ve svých pobytových zařízeních a denních stacionářích komplexní práci se sexualitou osob s postižením, zaměřila se na sexuální zdraví a projevy sexuality u osob s mentálním postižením.

Cílem projektu je pomoci detabuizovat téma sexuality osob s postižením, poskytnout potřebné nástroje pro práci v oblasti sexuality nejen pro osoby pečující o lidi s hendikepem, ale také přímo pro osoby, které hendikep mají. Projekt by také měl prostřednictvím vzdělávání výše zmíněných osob přispět ke snížení rizika sexuálního násilí a dopomoci osobám s postižením stanovit si vlastní hranice.

Toho bychom chtěli dosáhnout sdílením zkušeností ze zahraničního města Verdal, kde pracují s tématem sexuality metodou PLISSIT, kterou bychom rádi přivedli do České republiky. Tato metoda zahrnuje jedinečný přístup k sexualitě osob s postižením. Nenabízí pouze protokoly sexuality, ale zahrnuje čtyři úrovně postupné intervence a interakce s klienty. Definuje nejen typy pomoci a zmocňování klientů, ale zaměřuje se také na klienty samotné.

Díky projektu se s touto metodou seznámíme. Budeme schopni ji představit u nás v České republice a vyškolit další odborníky/odbornice z organizací, kteří pracují s lidmi s postižením. 

Plánujeme zorganizovat:

  • dva workshopy, kde metodu PLISSIT představíme,
  • konferenci, kde budeme sdílet české a norské zkušenosti z oblasti práce se sexualitou a vztahy,
  • stáž v Norsku pro náš tým.

Projekt byl podpořen z Fondu pro bilaterální vztahy v rámci EHP a Norských fondů 2014-2021.

Zpět na seznam