Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích - vzdělávání pro pečující osoby.

Období realizace: leden - listopad 2020

Mnoho rodičů neví, jak začít mluvit s dětmi o sexualitě. Rodiče, kteří pečují o dítě s postižením, to v tomto ohledu nemají vůbec lehké. Často nevědí či nevidí, že jejich děti také chtějí naplňovat svoji sexualitu a že je toto téma zajímá. Chtějí navazovat vztahy, zažívat doteky, blízkost a lásku jako jiné děti. Projekt Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích je určen rodičům i jejich dětem a jeho cílem je dát rodičům odpovědi na otázky, jak řešit sexualitu svých dětí, které mají nějaké postižení, dát jim návody a rady, jak na to. Naučíme je vnímat potřeby svých dětí, pomůžeme jim porozumět chování dětí, poskytneme jim nástroje, a to vše v rámci kurzů a diskuzí. Nebudou zapomínat také na svoje vztahy. Uvědomí si důležitost naplňování sexuality jako základní životní potřeby, a to již od dětství. Budou vědět, jak projevy sexuality řešit a případně s kým. Sexualita není jen o sexu, ale i o tom, jak zajistit soukromí, jak naučit navazovat vztahy, jak pustit z hnízda, jak dávat hranice a jak korigovat nevhodné projevy v této oblasti. Sexuální výchova je prevencí před sexuálním zneužíváním, otěhotněním a nemocemi.

Popis projektu:

V rámci projektu proběhne 30 workshopů pro rodiče/pečující osoby, kteří pečují o dítě s postižením.  Tématem workshopů bude sexualita a vztahy.
Rodiče/pečující osoby také mohou v rámci projektu využít individuální poradenství zdarma. 


Co se změní, zlepší oproti původnímu stavu? 

Rodiče budou vědět, jak se odmala vztahovat k dětem v oblasti sexuality a vztahů a jak jim nastavovat vhodné hranice.
Nebudou zapomínat na vlastní vztahy. Uvědomí si důležitost naplňování sexuality jako základní životní potřeby, a to již od dětství. Nebudou ovlivněny mýty. Budou vědět, jak projevy sexuality řešit a případně s kým. 


Komu je projekt určen?

  • Rodičům (pečujícím osobám), kteří pečují o dítě se znevýhodněním.
  • Pomůže jim porozumět chování dětí a nebýt v tomto těžkém tématu sám, poskytne jim nástroje.

 

Projekt je podpořen Nadací ČEZ.

Zpět na seznam