Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Jak řešit sexuální násilí u znevýhodněných skupin aneb inspirujeme se v Norsku.

Období realizace: březen 2022 - červenec 2022

Anotace:
Projekt má za cíl načerpat zkušenosti v oblasti sexuálního násilí a práce s traumatem u lidí se znevýhodněním (dětí/mladých lidí). Chceme se dozvědět jak s tímto tématem v Norsku pracují, inspirovat se, vyměnit si zkušenosti, poznat pomůcky, které v oblasti práce s tématem využívají a nabyté poznatky využít zde v ČR. Také se chceme zaměřit na práci s traumatem, které vzniklo v důsledku sexuálního násilí u lidí se znevýhodněním. Do Norska vyjede tým pracovnic, které načerpají zkušenosti, které pak chceme implementovat do systémové práce se sexualitou, kterou Freya pomáhá zařízením zavádět.

Cíle projektu:
Výměna zkušeností a dobré praxe a získání inspirace od norských organizací.
Během stáže v Oslu navštívíme minimálně 5 organizací, s kterými si vyměníme naše zkušenosti. Cílem je získat inspiraci pro rozvoj dalších materiálů a nástrojů týkající se tématu sexuálního násilí a práce s ním u lidí se znevýhodněním. Materiály se dají využít  při komplexním zavádění práce se sexualitou a jsou velkou podporou pro pomáhající profese, ale v ČR jich je nyní nedostatek.

Dalším cílem projektu je navštívit zařízení zabývající se prací s traumatem u mladých lidí. Také máme v plánu navštívit organizace, které se zabývají vzděláváním v oblasti sexuálního násilí a výzkumem v tomto tématu. Výzkumy  ohledně sexuálního násilí u lidí se znevýhodněním v ČR chybí. Cílem je se více dozvědět o nástrojích Tandem a Semafor.

Projekt podpořila Nadace OSF v rámci výzvy Fondu bilaterální spolupráce.


     

Zpět na seznam