Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Metoda PLISSIT - nové možnosti pro práci se sexualitou na základě rozvoje bilaterální spolupráce.

Období realizace: leden 2020 - prosinec 2021

Anotace:
Projekt má za cíl rozšíření znalostí u organizace Freya z. s. při práci se sexualitou a sexuálním násilím o metodu, kterou hojně využívá norská partnerská strana Verdal. Metoda PLISSIT je unikátním přístupem k sexualitě osob se znevýhodněním (mentálním, fyzickým). Díky projektu vycestuje skupina 5 osob do Norska, kde získá o nové metodě více informací, uvidí její implementaci v praxi a zároveň se seznámí s jinými organizacemi, které pracují se sexualitou u stejné cílové skupiny. Základem projektu je také spolupráce a domluva na dalším pokračování, a to na proškolení odborníků v ČR.

Cíle projektu:
Naším cílem je seznámit se v naší organizaci více s metodou PLISSIT. Metoda nabízí více než jen rozměr standardního protokolu sexuality, má 4 úrovně intervence a interakce směrem ke klientům/kám, a zaměřuje se na to, co hledají, otevírá jim lepší možnosti jak o sexualitě hovořit, jak s ní pracovat, jaké jsou jejich hranice atd. Partnerská strana právě touto metodou pracuje, a my se chceme inspirovat jejími úspěchy, ale i procesem implementace metody a seznámit se s riziky, kterými si prošli. Díky projektu tedy budeme schopni během našich kurzů seznamovat další organizace s touto metodou a zavádět tak v ČR lepší přístup k sexualitě založený na respektu potřeb osob se znevýhodněním. Spolupráce s partnery nám pomůže pochopit hlouběji práci se sexualitou v Norsku. Dalším cílem je posílení partnerství s norskou stranou, aby mohli odborníci z Norska sami přijet školit do ČR. Cílovou skupinou projektu jsou pracovníci/ice, nejčastěji z pomáhajících profesí, kteří pracují s lidmi s hendikepem.

„Projekt podpořila Nadace OSF v  rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a  posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z  Fondů EHP a  Norska.”

Zpět na seznam