Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Sexualita bez bariér.

Období realitace: červen - prosinec 2021

Cílem projektu je otevřít a destigmatizovat téma sexuální osvěty a prevence sexuálního násilí mezi lidmi se zdravotním postižením a dát jim nástroje, jak mu předcházet či jak ho řešit.

Hlavní cíl projektu bude naplněn přes následující aktivity, které budou pořádány pro cílovou skupinu v Praze. Jejím cílem je destigmatizace spojená se sexualitou lidí s postižením a otevřením tématu týkajícího se sexuálního násilí, se kterým se lidé se zdravotním postižením potkávají a o kterém se ve společnosti nemluví. 

Do projektu budou zapojeny lidé z cílové skupiny lidí se zdravotním postižením, kteří se budou na aktivitách podílet dle jejich možností (vedení Fokusní skupin, spolupráce nad brožurou, letákem a přednášková činnost).

Cílem těchto aktivit je podpora osob se zdravotním postižením v porozumění tématu sexuálního násilí. Rádi bychom, aby se naučili sexuálnímu násilí předcházet a chceme podpořit i ty, kteří takový zážitek mají, aby s ním nebyli sami a měli možnost ho vhodně zpracovat či o něm mluvit, pokud potřebují. Součástí týmu jsou i lektorky, které jsou rovněž psychoterapeutky a tématu sexuálního násilí se věnují i ve svých terapeutických praxích.

Výstupy projektu budou představeny u kulatého stolu, který bude uspořádán v listopadu/prosinci 2021. Bude určen všem sociálním a zdravotním organizacím, kteří pracují s lidmi s postižením.

„Projekt je realizován s finanční podporou hlavního města Prahy.“

Zpět na seznam