Věra Petlanová Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice.

Narodila jsem se v Teplicích. Vystudovala jsem SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu jsem začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracuji dodnes.
K mé profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuji na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality, která má své nezastupitelné a často opomíjené místo.
Člověk s postižením ať již vyrůstá a žije s rodinou či v zařízení sociálních služeb, potřebuje podporu nejen svých blízkých, svého okolí ale také zaměstnanců/zaměstnankyň sociálních služeb a na všechny tyto osoby je potřeba myslet a mluvit s nimi o tématu sexuality lidí s postižením.

Další vzdělávání:
Kurz Konceptu Basální stimulace, Koncept Kinestetické mobilizace, Kurz míčkové facilitace, Kurz preterapie, práce s konceptem multisenorického prostředí (Snoezellen), Kurz Individuálního plánování v sociálních službách, Kurz Terapie problematického chování u lidí s mentálním postižením a autismem, Kurz Poruchy autistického spektra pojící se s mentálním postižením, Kurz Psychiatrické minimum, Kurz Demence u osob s mentálním postižením, Kurz Alternativní komunikace, Kurzy z oblasti sexuality lidí s postižením.

Ve volném čase se ráda věnuji rodině, četbě knih a zahrádce.

Zpět na seznam