Zdeňka Faltýnková

Lektorka, fyzioterapeutka, ergoterapeutka.

Zdeňka je absolventkou SZŠ, oboru rehabilitační pracovník, poté absolvovala atestaci v ergoterapii a fyzioterapii a v těchto oborech také dlouhodobě působí na různých pracovištích. Kromě jiného spoluzakládala rehabilitační kliniky FNKV a VFN, kde se věnovala neurologickým pacientům. Je spoluzakladatelkou Svazu paraplegiků - Centra Paraple, kde také 17 let vedla a rozvíjela fyzioterapii a ergoterapii u spinálních pacientů.

Zdeňka je členkou výboru profesní organizace fyzioterapeutů UNIFY ČR a výboru České společnosti pro míšní léze při ČLS JEP. Externě se věnuje dlouhá léta výuce studentů fyzioterapie a ergoterapie.

Je autorkou publikací pro laickou i odbornou veřejnost, fyzioterapeutických standardů, scénářů pro více než 20 edukačních filmů určených hlavně uživatelům vozíku a jejich blízkým. Za svou činnost ve prospěch osob se zdravotním postižením a odbornou práci na poli fyzioterapie a ergoterapie získala Výroční cenu ministra zdravotnictví a cenu Křišťálový kamínek.

Zpět na seznam