Mgr. Barbora Rožičová

Lektorka

Barbora vystudovala Sociální práci a sociální politiku na UJEP v Ústí nad Labem a následně Sociální a charitativní práci na Univerzitě Karlově v Praze. Oboje dlouhodobě zúročuje na pozici sociální pracovnice a konzultantky pro oblast sexuality v denním stacionáři pro děti a mladé dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Denně se tak setkává s důležitostí tématu sexuality svých klientů a klientek a jeho vhodným uchopením. Své zkušenosti ráda předává v lektorské praxi.

Další odborné vzdělání:

 • svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci;
 • terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo s autismem;
 • použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním;
 • výcvik sociálních dovednost;
 • plánování zaměřené na člověka;
 • základy leadershipu v sociálních službách;
 • sexuální asistence její možnost a limity;
 • sexuální pomůcky pro handicapované;
 • sexualita a vztahy osob s postižením 1, 2;
 • sexualita aneb Jak o ní komunikovat s lidmi s postižením;
 • sexualita lidí se zdravotním hendikepem. Cesta k naplnění potřeb;
 • sexualita lidí s mentálním hendikepem;

Zpět na seznam