Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Mgr. Barbora Kotyzová

Lektorka.

Barbora vystudovala Sociální práci a sociální politiku na UJEP v Ústí nad Labem a následně Sociální a charitativní práci na Univerzitě Karlově v Praze. Oboje dlouhodobě zúročuje na pozici sociální pracovnice a konzultantky pro oblast sexuality v denním stacionáři pro děti a mladé dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Denně se tak setkává s důležitostí tématu sexuality svých klientů a klientek a jeho vhodným uchopením. Své zkušenosti ráda předává v lektorské praxi.
Ve Freye se specializuje na téma sexuality lidí s mentálním znevýhodněním.

Další odborné vzdělání:

 • svéprávnost a opatrovnictví v novém právním rámci;
 • terapie problémového chování u lidí s mentálním postižením a/nebo s autismem;
 • použití fyzické restrikce u klientů s problémovým chováním;
 • výcvik sociálních dovednost;
 • plánování zaměřené na člověka;
 • základy leadershipu v sociálních službách;
 • sexuální asistence její možnost a limity;
 • sexuální pomůcky pro handicapované;
 • sexualita a vztahy osob s postižením 1, 2;
 • sexualita aneb Jak o ní komunikovat s lidmi s postižením;
 • sexualita lidí se zdravotním hendikepem. Cesta k naplnění potřeb;
 • sexualita lidí s mentálním hendikepem;
 • Sexualita lidí s poruchou autistického spektra;
 • čtyři dimenze lidské sexuality;
 • jak naučit dítě s postižení vnímat soukromí a respektovat soukromí ostatních lidí;
 • práce s doteky u dětí s postižením;
 • hygiena jako součást sexuality u dětí s postižením. Jak správně na ni;
 • sexualita lidí s těžkým hendikepem;
 • sexuální výchova děti s PAS;
 • role sexuality v životě lidí s tělesným postižením.

Zpět na seznam