Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Kruhy podpory jako podpora při nastavování hranic v oblasti sexuality a vztahů.

Místo konání: Online
Cena: 3500,-

Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Slyšeli jste někdy o „kruzích podpory”? Víte, že kruhy podpory jsou vizuální pomůckou, která vám i vašim dětem/žákům/žákyním/klientům a klientkám pomůže snadněji pochopit vnímání hranic intimity, soukromí a vztahů? Znáte pomůcku, která by byla vhodná jak pro dítě, tak dospělého? Víte o pomůcce, kterou můžete použít jak pro dítě s PAS i dospělého s mentálním znevýhodněním a PAS, a začlenit ji do sexuální výchovy/osvěty? 

My ano. Kruhy podpory!

Na webináři vás provedeme od teorie až k praxi. Dozvíte se, jak kruhy podpory vytvořit a pracovat s nimi. Během webináře si vytvoříte svoje vlastní kruhy. Ukážeme vám několik hotových kruhů podpory pro inspiraci.

Webinář potrvá 2 hodiny (90 minut bude přednáška a dalších 30 minut je určeno pro vaše dotazy a společnou diskuzi). 

Po skončení webináře obdržíte na váš e-mail podklady s návodem na tvorbu kruhů podpory, obrázky hotových kruhů a zajímavé odkazy, které budete moci při práci s kruhy využít. 

Těšíme se na vás.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 773 722 459
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam