Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Sexualita lidí s těžkým znevýhodněním.

Místo konání: Online
Cena: 3500,-

Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Mají lidé s těžkým znevýhodněním sexualitu? A mají sexuální potřeby? Dokáží vnímat a prožívat blízkost druhé osoby? Napadají vás ještě jiné otázky? Nás mnoho… A vedou nás často k zamyšlení nad tím, jak lze vnímat sexualitu u lidí s těžkým znevýhodněním a jak s ní následně pracovat. 

Na webináři se dozvíte, jak můžete pracovat se sexualitou lidí, kteří mají těžké mentální znevýhodnění a jakým způsobem lze podpořit jejich vnímání a prožívání sexuality.  Společně se podíváme na nejpalčivější témata a otázky, které se pojí se sexualitou těchto osob. Nevyhneme se ani tématu uspokojení sexuálních potřeb, projevům nenaplněné sexuality, menstruace a náročných situací, se kterými se můžete potkat.

Webinář potrvá 2 hodiny (90 minut bude přednáška a dalších 30 minut je určeno pro vaše dotazy a společnou diskuzi). 

Po skončení webináře obdržíte na váš e-mail podklady s nejdůležitějšími informacemi a zajímavými odkazy, které můžete využít ve vaší praxi.


Těšíme se na vás.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 773 722 459
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam