Sexualita dětí a lidí s těžkým mentálním postižením.

Místo konání: Online
Cena: 2500,-

Anotace

Mají lidé s těžkým postižením potřebu naplňovat sexualitu a vztahy? Dokáží vnímat a prožívat svou sexualitu? A jak ji projevují?

Tyto otázky nás vedou k zamyšlení, jak se vyvíjí sexualita lidí s těžkým postižením a jakým způsobem mohou sexualitu prožívat? 

Na webináři se dozvíte, jak pracovat se sexualitou lidí, kteří mají těžké postižení a jakým způsobem lze podpořit jejich vnímání a prožívání sexualityDoporučíme Vám několik metod a technik práce, které jsou vhodné k tomu, abychom umožnili vnímat a prožívat sexualitu a pocity s ní spojené i lidem jimž je často sexualita odepřena. 

Webinář trvá 2 hodiny (90 minut přednáška a dalších 30 minut je určeno pro dotazy a diskuzi). Každý účastník/účastnice webinář obdrží podklady k webináři.

Těšíme se na Vás.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Mgr. Barbora Rožičová

Barbora vystudovala Sociální práci a sociální politiku na UJEP v Ústí nad Labem a následně Sociální a charitativní práci na Univerzitě Karlově v Praze. Oboje dlouhodobě zúročuje na pozici sociální pracovnice a konzultantky pro oblast sexuality v denním stacionáři pro děti a mladé dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Denně se tak setkává s důležitostí tématu sexuality svých klientů a klientek a jeho vhodným uchopením. Své zkušenosti ráda předává v lektorské praxi.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam