Modelové situace a jejich využití při sexuální výchově lidí s postižením.

Místo konání: Online
Cena: 2500,-

Anotace

Slyšeli jste někdy o modelových situacích? Nejde jen o hraní určitých situací, kdy  jsme herci a předvádíme určitou roli. Modelové situace nás mohou zároveň učit tomu, co je správné a co nikoliv. Můžeme být součástí této situace a odehrávat příběh podle sebe.

Na webináři se dozvíte, jak využít modelové situace v sexuální výchově. Naučíme se, jak prostřednictvím modelových situací naučit člověka s mentálním postižením vnímat správné vzorce chování a jakým způsobem lze vtáhnout do této hry. Součástí webináře bude několik názorných videí. 

Webinář trvá 2 hodiny (90 minut přednáška a dalších 30 minut je určeno pro dotazy a diskuzi). Každý účastník/účastnice webináře obdrží podklady k webináři.

Těšíme se na Vás.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam