Hygiena jako součást sexuality lidí s postižením. Jak správně na ni.

Místo konání: Online
Cena: 2500,-

Anotace

Osobní hygiena je součástí života každého z nás. Dítě se postupem času učí, jak osobní hygienu zvládnout samo. U lidí s mentálním postižením je tento nácvik často komplikován tím, že není v jeho možnostech se naučit samostatnosti nebo se účastní své osobní hygieny jen z části.  Přesto v rámci osobní hygieny můžeme člověku s mentálním postižením předat informace o jeho těle a zároveň ho naučit vnímat, že hygiena patří do soukromí. 

Na webináři se dozvíte, jak člověka s postižením podpořit v rámci nácviku osobní hygieny v co největší možné míře vzhledem k jeho možnostem. Správně nastavená hygiena a pravidla soukromí umožní nejen dítěti poznat hranice soukromí a intimity, ale zároveň chrání soukromí člověka, který s hygienou pomáhá. 

Webinář bude trvat 90 minut, následně dalších 30 minut bude prostor pro dotazy účastníků webináře. Každý účastník webinář po skončení obdrží podklady s důležitými informaci z kurzu.

Těšíme se na Vás.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Mgr. Barbora Rožičová

Barbora vystudovala Sociální práci a sociální politiku na UJEP v Ústí nad Labem a následně Sociální a charitativní práci na Univerzitě Karlově v Praze. Oboje dlouhodobě zúročuje na pozici sociální pracovnice a konzultantky pro oblast sexuality v denním stacionáři pro děti a mladé dospělé s mentálním a kombinovaným postižením. Denně se tak setkává s důležitostí tématu sexuality svých klientů a klientek a jeho vhodným uchopením. Své zkušenosti ráda předává v lektorské praxi.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam