Hygiena jako součást sexuality dětí s postižením. Jak správně na ni.

Místo konání: Online
Datum konání: 16. 12. 2020
Čas: 16:00 - 18:00
Cena: 200,-

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde

Anotace

Osobní hygiena je součástí života každého z nás. Dítě se postupem času učí, jak osobní hygienu zvládnout samo. U dětí s postižením je tento nácvik často komplikován tím, že není v možnostech dítěte se naučit samostatnosti nebo se účastní své osobní hygieny jen z části.  Přesto v rámci osobní hygieny můžeme dítěti s postižením předat informace o jeho těle a zároveň ho naučit vnímat, že hygiena patří do soukromí. 

Na webináři se dozvíte, jak dítě s postižením podpořit v rámci nácviku osobní hygieny v co největší možné míře vzhledem k jeho možnostem. Správně nastavená hygiena a pravidla soukromí umožní nejen dítěti poznat hranice soukromí a intimity, ale zároveň chrání soukromí toho, který dítěti s hygienou pomáhá. 

Webinář bude trvat 90 minut, následně dalších 30 minut bude prostor pro dotazy účastníků webináře. Každý účastník webinář po skončení obdrží podklady s důležitými informaci z kurzu.

Těšíme se na Vás.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Zpět na seznam