Role sexuality v životě lidí s tělesným postižením

Místo konání: Online
Datum konání: 27. 01. 2021
Čas: 17:00 - 18:30 hod
Cena: 200,-

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde

Anotace

V rámci tohoto webináře si připomeneme význam naplňování tzv. vyšších potřeb lidí s tělesným postižením. Potřeby biologické, potřeby bezpečí, stability prostředí a mezilidských vztahů patří mezi tzv. deficitní lidské potřeby - tzn., že bez jejich uspokojení člověk trpí, je traumatizován. Lidský život však prostým odejmutím bolesti nevzkvétá, může naopak stagnovat a vytvářet traumata nová, která pramení z pocitu odejmutého lidství. To se pak často projevuje jako pasivita nebo agrese. Teprve uspokojování vyšších, tzv. rozvojových potřeb dává člověku příležitost naplnit svůj potenciál. Mezi takové potřeby patří milovat a cítit se milován/a, patřit k našim blízkým a vnímat jejich respekt, rozvíjet se a přijímat odpovědnost za svůj život. Pro člověka s postižením bývá často sexualita klíčový prostor, ve kterém se hraje o to cítit se člověkem. Naplňování potřeb v oblasti sexuality tak bývá zpravidla pozitivním motivem k aktivnímu životu, ve kterém dbáme také o potřeby druhých.

Na co se konkrétně zaměříme

 

O sexualitě obecně

  • vymezení pojmu "sexualita"
  • lidská sexualita ve čtyřech dimenzích
  • osobní přístup k vlastní sexualitě
  • složitost mezilidských vztahů

Role sexuality v životě člověka (ba i toho s tělesným postižením)

  • zdravé a komplikované prožívání sexuality
  • potíže v realizaci vlastní sexuality
  • sexualita a lidská identita
  • život je především příležitost

Diskuze a povídání o tématech

Medailonek lektora/ky

Mgr. Hynek Latta

Je poradenský psycholog, psychoterapeut a lektor (www.hyneklatta.cz). Přednáší rodičům a odborníkům ve školství o problematice dětí s poruchami hybnosti, s epilepsií a autismem. Odborné zkušenosti má např. z dětské nemocnice v Brně, či z neziskového sektoru, kde se zabývá podporou pečujících a pozůstalých, ale také zdravotně postižených lidí. Hynek sám má zdravotní znevýhodnění, které mu nabízí snazší vhled do této problematiky. Tématem lidské sexuality se zabývá zejména v souvislosti s partnerskými vztahy, intimitou a komunikací, což bývají časté bolesti jeho klientů.
Spolupráce s organizací Freya mu ukazuje, jak velký prostor tato oblast našich životů pokrývá.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: @Freya.vzdelavani

Zpět na seznam