Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Masturbace a její význam v životě lidí se znevýhodněním.

Místo konání: Praha nebo přijedeme za vámi.

Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Jaké jsou přínosy masturbace v životě člověka?
Kdy se s masturbací ve svém životě setkávají lidé se znevýhodněním?
Jaká je bezpečná frekvence masturbace?
Vaše dítě/dospívající nesprávně masturbuje. Jak naučit dítě/dospívajícího masturbovat? Kdo a jakým způsobem má pomoci v nácviku masturbace?
Je téma masturbace důležité řešit i u lidí s těžkým znevýhodněním?

Masturbace je přirozenou formou uspokojení sexuálních potřeb v životě člověka. Je také tématem, které v sobě skrývá mnoho otázek, nejasností a někdy i náročných situací. Z těchto důvodů je často poptávaným tématem, které  Freya řeší na kurzech, webinářích a v rámcí odborného sociálního poradenství.

Na semináři se dozvíte základní informace o masturbaci u lidí se znevýhodněním. Projdeme společně možnosti, jak téma masturbace bezpečným způsobem otevřít v rámci sexuální výchovy, jak předcházet náročným situacím spojeným s uspokojením sexuálních potřeb, a jakým způsobem mohou pomoci sexuální pomůcky u dospělých osob se znevýhodněním. 

Budeme se bavit i o zdravých přínosech masturbace pro náš život.

Seminář potrvá 2 hodiny (90 minut bude přednáška a dalších 30 minut je určeno pro vaše dotazy a společnou diskuzi).

Po skončení semináře obdržíte na váš e-mail podklady s nejdůležitějšími informacemi a zajímavými odkazy, které můžete využít ve vaší praxi.

Těšíme se na vás.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 773 722 459
www.freya.live
www.box.freya.live
FB: @freya.vzdelavani
Instagram: freya_vzdelavani

Zpět na seznam