Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

Výcvik pro sexuální asistenty a asistentky.

Místo konání: Praha
Čas: Bude upřesněn
Cena: 13 900,-

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde

Anotace

Otevíráme nový výcvik pro ty, co mají zájem stát se sexuální asistentkou či asistentem.
Co je sexuální asistence? Více o ní najdete zde.
Začátek výcviku je plánován na rok 2024. Jedná se o 9 školících dní.

Základní popis kurzu

Výcvik obsahuje 90 hodin vzdělávání a 20 hodin domácí přípravy.
Součástí výcviku jsou i stáže v organizacích, které se věnují lidem se zdravotním postižením, seniorům a seniorkám.

Lektorkami výcviku jsou pracovnice organizace Freya, které stály u zrodu sexuální asistence v ČR.

Dále vám své zkušenosti předají sexuální asistentky a další odborníci a odbornice, kteří pracují s lidmi s hendikepem, seniory a seniorkami.

Cena výcviku: 13 900 Kč. V ceně výcviku jsou obsaženy pracovní materiály, drobné občerstvení a práce lektorů a lektorek.

Každý účastník a účastnice obdrží certifikát sexuální asistentky/asistenta. Podepíše etický kodex a bude zapsán do seznamu sexuálních asistentek/asistentů.

Na co se konkrétně zaměříme

 • Co je a není sexuální asistence (dále SA).
 • Úvod do sexuality? Pojmy, sexuální práva, co je sexualita?
 • Profese sexuální asistentky. Sexuální asistence - její možnosti a limity, historie, jak zprostředkovat SA, co je a není SA.
 • Filozofie SA, v čem může SA pomoci.
 • Jak funguje SA v ČR.
 • Stanovování hranic - závislost, nezávislost.
 • Hledání vlastních hranic v oblasti sexuality.
 • SA - profesionální postoj, etický kodex, etika SA.
 • Právní aspekty, dilematické situace.
 • Komunikace, jak navázat kontakt s lidmi s postižením.
 • Práce s tělem. Manipulace s lidmi na vozíku.
 • Sexualita lidí s mentálním postižením.
 • Sexualita lidí s fyzickým postižením.
 • Sexualita seniorů a seniorek.
 • Sexualita lidí s poruchou autistického spektra.
 • Erotické pomůcky pro práci se sexualitou.

Komu je kurz určen

Právě vám, pokud se chcete věnovat práci se sexualitou u lidí se zdravotním postižením, seniorů a seniorek.

Medailonek lektora/ky

Petra Hamerníková DiS.

Lektorka, metodička a krizová interventka. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Jako metodička působila řadu let, má zkušenosti s vypracováváním metodických pokynů a zaváděním nových změn nebo služeb v organizacích. Z těchto důvodů pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Řadu let působila v organizaci Rozkoš bez Rizika jako vedoucí terénních týmů. Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Věnuje se lektorské činnosti a poradenství. V rámci tématu sexuality prošla zahraničním vzděláváním od lektorů a lektorek ze Švýcarska, Německa a Holandska. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci.

Mgr. Lucie Šídová

Terapeutka, lektorka, koučka a supervizorka. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii a výcvik somatického koučování. Nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Biosyntézy. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek, terapeutickou prací s traumatem a tématem násilí.
Má bohaté zkušenosti s řízením organizací a metodickým zaváděním nových služeb, proto pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Věnuje se publikační, mediální a lektorské činnosti.  Je spoluautorkou několika odborných publikací. Pracovala v organizaci Rozkoš bez Rizika jako výkonná ředitelka a terapeutka. Je iniciátorkou projektu Právo na sex, jehož cílem bylo otevřít téma sexuální asistence v ČR.

Sexuání asistentky

Součástí lektorského týmu jsou i sexuální asistentky, které prošly školením k sexuální asistenci od zahraniční partnerské organizace ze Švýcarska a dalšími školeními k tématu sexuality v ČR. Nyní se již aktivně 2 roky sexuální asistenci věnují.

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Kontakt na organizátorku kurzu
Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 773 722 459
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam