VÝCVIK: Konzultant*ka pro oblast sexuality a vztahů v sociálních a školských zařízeních.

Místo konání: Praha
Datum konání: 28. 11. 2023
Čas: 9 - 17:00 hodin
Cena: 18 900,-
Druhý účastník/účastnice ze stejné organizace má sníženou cenu výcviku o 1 000,-.
Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2020/0128-SP/PC/VP

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde

Anotace

Termíny setkání: 28. 11. – 30. 11. 2023, 30. 1. – 1. 2. 2024, 26. 3. – 27. 3. 2024, 14. 5. – 15. 5. 2024

Věnujete se nebo se plánujete věnovat tématu sexuality a vztahů lidí s mentálním znevýhodněním a poruchou autistického spektra (PAS) ve své organizaci a nejste si jistí, jak na to?

Prošli jste jednodenním školením, ale máte pocit, že nemáte k této pozici dostatečné kompetence a že stále nevíte, jak s tématem sexuality pracovat?

Nejste si jistí, co patří do kompetencí konzultanta/konzultantky pro oblast sexuality a vztahů a co už ne?

Nevíte, jak vést rozhovor o sexualitě s respektem, důstojností a bezpečně? Pak přijďte na náš ucelený vzdělávací výcvik pro konzultanty/konzultantky pro oblast práce se sexualitou a vztahy v sociálních a školských zařízeních.

 • Obsah výcviku byl vytvořen na základě dat, která jsme získali díky odbornému výzkumu. Ptali jsme se pracovníků a pracovnic, kteří se věnují práci se sexualitou a vztahy, co by jim v začátcích nejvíce pomohlo.
 • Výcvik byl tvořen společně s mentory a experty na vzdělávání. Je obohacen dlouholetými zkušenostmi lektorek, které se dlouhodobě věnují práci s tématy sexuality a samy prošly několika výcviky.
 • Výcvik je doplněn o zahraniční zkušenosti, které jsme získali na stážích v Holandsku, Švýcarsku, Belgii a Norsku.

Každý účastník/účastnice obdrží zdarma edukační pomůcky:

Základní popis kurzu

Výcvik trvá 10 dní.  Celkový počet hodin výcviku je 100 (80 hodin vzdělávání s akreditací MPSV a 20 hodin domácí přípravy).

Výcvik se skládá ze 3 oblastí. V první části výcviku se zaměříme na to, aby účastníci/účastnice měli možnost nahlédnout na své vlastní postoje a hranice v oblasti sexuality a vztahů. Jejich zpracování je důležitým aspektem v úsilí o poskytování kvalitní podpory klientům, klientkám i kolegům a kolegyním. 

V další části je výcvik zaměřen na získání informací z oblasti sexuality osob s mentálním znevýhodněním a poruchou autistického spektra. Navazujeme informacemi k systémovému zavádění práce se sexualitou a vztahy v organizaci, k vedení dokumentace, individuálního plánování v oblasti sexuality a vztahů, k pomůckám pro komunikaci v oblasti sexuality a vztahů, sexuální výchově, sexuálnímu násilí, prafíliím a dalšími tématy.

Nedílnou součástí výcviku je také praktický nácvik metod, technik a komunikace vztahující se k oblasti sexuality a vztahů osob s mentálním znevýhodněním a PAS. V rámci výcviku také přinášíme příklady dobré praxe z ČR i zahraničních zemí, se kterými spolupracujeme. 

V rámci tohoto výcviku účastníci a účastnice získají ucelené informace, jak začít pracovat v zařízení s tématem sexuality a vztahů u osob s mentálním znevýhodněním a PAS.

Na co se konkrétně zaměříme

 • Porozumíte vnímání svých postojů, hranic, hodnot a etických zásad v oblasti sexuality a vztahů.
 • Naučíte se, jak pracovat s edukačními pomůckami pro komunikaci, které je možné využívat u osob s mentálním znevýhodněním a PAS, a naučíte si je sami vyrobit a pracovat s nimi v praxi.
 • Dozvíte se, jak systémově zavádět práci se sexualitou a vztahy v organizaci a jak můžete vytvořit ve své organizaci prostředí přátelské k sexualitě. K tomuto tématu obdržíte průvodce a šablonu pro tvorbu metodiky práce se sexualitou a vztahy (návod, jak napsat Protokol sexuality).
 • Budeme se bavit o poradenství v oblasti sexuality a vztahů. Naučíte se, jak vést individuální plánování zábavnou formou včetně vedení dokumentace.
 • Dozvíte se, jak na sexuální výchovu – co by mělo být jejím obsahem, jak s ní začít a co vám může pomoci.
 • Získáte přehled o alternativách, které mohou pomoci v podpoře a prožívání sexuality osob s mentálním znevýhodněním a PAS.
 • Budeme se věnovat možnostem a limitům sexuální asistence, dostanete možnost diskutovat se sexuální asistentkou naživo.
 • Věnovat se budeme také spolupráci s rodiči, opatrovníky a opatrovnicemi.
 • Získáte základní přehled o pohlavně přenosných infekcích a ochranných pomůckách.
 • Dozvíte se základní informace z tématiky parafilií.
 • Seznámíte se základy LGBT tématiky.
 • Seznámíte se s příklady dobré praxe z různých zařízení v ČR i zahraničí.
 • Vyzkoušíte si praktické nácviky rozhovorů s pomocí edukačních pomůcek.
 • A co získáte navíc? Články k tématu, spoustu doporučené literatury, informací o edukačních pomůckách a možnostech jejich využití. Zjistíte, jak mohou vaši klienti/klientky naplňovat vlastní sexualitu. A navíc budete moci své zkušenosti sdílet na setkáních i po ukončení výcviku a čerpat zde podporu a zkušenosti od lidí, kteří mají podobný cíl.

Komu je kurz určen

Pracovníkům a pracovnicím, kteří se chtějí věnovat nebo se již věnují práci s tématem sexuality a vztahů v pomáhajících profesích s cílovou skupinou lidí s mentálním znevýhodněním a PAS.

Medailonek lektora/ky

Petra Hamerníková DiS.

Lektorka, metodička a krizová interventka. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Jako metodička působila řadu let, má zkušenosti s vypracováváním metodických pokynů a zaváděním nových změn nebo služeb v organizacích. Z těchto důvodů pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Řadu let působila v organizaci Rozkoš bez Rizika jako vedoucí terénních týmů. Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Věnuje se lektorské činnosti a poradenství. V rámci tématu sexuality prošla zahraničním vzděláváním od lektorů a lektorek ze Švýcarska, Německa a Holandska. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci.

Mgr. Lucie Šídová

Terapeutka, lektorka, koučka a supervizorka. Vystudovala sociální práci a sociální politiku na Univerzitě Hradec Králové. Má ukončený psychoterapeutický výcvik ve skupinové psychoterapii a výcvik somatického koučování. Nyní je frekventantkou psychoterapeutického výcviku Biosyntézy. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek, terapeutickou prací s traumatem a tématem násilí.
Má bohaté zkušenosti s řízením organizací a metodickým zaváděním nových služeb, proto pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Věnuje se publikační, mediální a lektorské činnosti.  Je spoluautorkou několika odborných publikací. Pracovala v organizaci Rozkoš bez Rizika jako výkonná ředitelka a terapeutka. Je iniciátorkou projektu Právo na sex, jehož cílem bylo otevřít téma sexuální asistence v ČR.

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 773 722 459
www.freya.live
FB: @Freya.vzdelavani

Zpět na seznam