Freya - KURZY, SUPERVIZE, PORADENSTVÍ a KOUČINK

VÝCVIK: Konzultant*ka pro oblast sexuality a vztahů v sociálních a školských zařízeních.

Místo konání: Bolzanova 1, Praha 1
Datum konání: 26. 11. 2024
Čas: 9 - 16:30 hodin
Cena: 18 900,-
Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2021/1365-SP/PC/VP

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde

Anotace

Termíny setkání:
26., 27., 28. listopadu 2024
28., 29., 30. ledna 2025
26., 27. března 2025
4., 5. června 2025

Věnujete se nebo se plánujete věnovat tématu sexuality a vztahů lidí s mentálním znevýhodněním a poruchou autistického spektra (PAS) ve své organizaci a nejste si jistí, jak na to?
Prošli jste jednodenním školením, ale máte pocit, že nemáte k této pozici dostatečné kompetence a že stále nevíte, jak s tématem sexuality pracovat?
Nejste si jistí, co patří do kompetencí konzultanta*ky pro oblast sexuality a vztahů, a co už ne?
Nevíte, jak vést rozhovor o sexualitě s respektem, důstojností a bezpečně?

Pak přijďte na náš ucelený vzdělávací výcvik pro konzultanty*ky pro oblast práce se sexualitou a vztahy v sociálních a školských zařízeních.

 • Obsah výcviku byl vytvořen na základě dat, která jsme získali díky odbornému výzkumu. Ptali jsme se pracovníků*nic, kteří se věnují práci se sexualitou a vztahy, co by jim v začátcích nejvíce pomohlo.
 • Výcvik byl tvořen společně s mentory*kami a experty*kami na vzdělávání. Je obohacen dlouholetými zkušenostmi lektorek, které se dlouhodobě věnují práci s tématy sexuality a vztahů a samy prošly několika výcviky.
 • Výcvik je doplněn o zahraniční zkušenosti, které jsme získali na stážích v Holandsku, Švýcarsku, Belgii a Norsku.

Každý účastník*nice obdrží zdarma edukační pomůcky:

Základní popis kurzu

Výcvik trvá 10 dní. Celkový počet hodin výcviku je 100 (80 hodin vzdělávání s akreditací MPSV, 20 hodin domácí přípravy).

Podmínkou pro přihlášení do výcviku je aktuální pracovní zkušenost s lidmi s mentálním znevýhodněním nebo PAS.

Po vyplnění přihlášky dojde k jejímu posouzení a následně vás budeme informovat, zda jste byl*a do výcviku přijat*a.

Po absolvování výcviku budete moci poskytovat konzultace a poradenství v oblasti sexuality a vztahů klientele v sociálních nebo školských zařízeních nebo také osobám z této cílové skupiny, kteří žijí v domácím prostředí.

Výcvik se skládá z 4 setkání.

Nedílnou součástí výcviku je také praktický nácvik metod, technik a komunikace vztahující se k oblasti sexuality a vztahů osob s mentálním znevýhodněním a PAS. V rámci výcviku také přinášíme příklady dobré praxe z ČR i zahraničních zemí, se kterými spolupracujeme. 

V rámci tohoto výcviku účastníci*e získají ucelené informace, jak začít pracovat v zařízení s tématem sexuality a vztahů u osob s mentálním znevýhodněním a PAS.

Součástí každého setkání je pak možnost přinést kazuistiku ze své organizace, a získat tak podporu v řešení této situace.

Po dokončení výcviku pořádáme pro absolventy*ky pravidelná setkání, kde můžete sdílet dobrou praxi. Na následných setkáních poskytujeme podporu k řešení náročných situací a vždy přinášíme i nové informace, které prohlubují vaše znalosti v této tématice.

A co získáte navíc? Články k tématu, spoustu doporučené literatury, informací o edukačních pomůckách a možnostech jejich využití, a další odborné texty. Zjistíte, jak mohou vaši klienti*ky naplňovat vlastní sexualitu. Navíc budete moci své zkušenosti sdílet na setkáních i po ukončení výcviku a čerpat zde podporu a zkušenosti od lidí, kteří mají podobný cíl.

Na co se konkrétně zaměříme

První část výcviku:

 • Porozumíte vnímání svých postojů, hranic, hodnot a etických zásad v oblasti sexuality a vztahů. Jejich zpracování je důležitým aspektem v úsilí o poskytování kvalitní podpory klientům*kám i kolegům*yním.
 • Dozvíte se, jak systémově zavádět práci se sexualitou a vztahy v organizaci a jak můžete vytvořit ve své organizaci prostředí přátelské k sexualitě. K tomuto tématu obdržíte průvodce a šablonu pro tvorbu metodiky práce se sexualitou a vztahy (návod, jak napsat Protokol sexuality a co má konkrétně obsahovat).
 • Dozvíte se, jaká jsou specifika v prožívání a vnímání sexuality a vztahů u lidí s mentálním znevýhodněním a PAS.

Druhá část výcviku:

 • Naučíte se, jak pracovat s edukačními pomůckami k tématu sexuality, které je možné využívat u osob s mentálním znevýhodněním a PAS, a naučíte si je sami připravit a pracovat s nimi v praxi.

Třetí část výcviku:

 • Získáte informace o poradenství v oblasti sexuality a vztahů a o tom, jak vést rozhovor na toto téma.
 • Naučíte se, jak vést individuální plánování zábavnou formou včetně vedení dokumentace.
 • Vyzkoušíte si praktické nácviky rozhovorů s pomocí edukačních pomůcek.
 • Lektorky Vám předají své zkušenosti z praxe odborného sociálního poradenství.

Čtvrtá část výcviku:

 • Dozvíte se tipy na spolupráci s rodiči, opatrovníky*nicemi.
 • Dozvíte se více o tématu sexualizovaného násilí, a to nejen jak předejít rizikovým situacím, ale také jaké jsou možnosti jejich řešení a kam se lze popřípadě odkázat.
 • Ujastníte si, jaké jsou možnosti a limity sexuální asistence, dostanete možnost diskutovat se sexuální asistentkou naživo.

Komu je kurz určen

Pracovníkům*nicím, kteří se chtějí věnovat nebo se již věnují práci s tématem sexuality a vztahů v pomáhajících profesích a aktuálně pracují s cílovou skupinou lidí s mentálním znevýhodněním a PAS.

Medailonek lektora/ky

Petra Hamerníková DiS.

Lektorka, metodička a krizová interventka. Vystudovala vyšší odbornou školu sociální a dramaterapii na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se zabývá tématem sexuality a vztahů osob s hendikepem, seniorů a seniorek. Jako metodička působila řadu let, má zkušenosti s vypracováváním metodických pokynů a zaváděním nových změn nebo služeb v organizacích. Z těchto důvodů pomáhá organizacím zavést do jejich praxe práci se sexualitou (Protokol sexuality aj). Řadu let působila v organizaci Rozkoš bez Rizika jako vedoucí terénních týmů. Zabývá se tématy vztahující se k sexualitě, bezpečnějšímu sexu, partnerským vztahům, krizové intervenci, násilí atd. Věnuje se lektorské činnosti a poradenství. V rámci tématu sexuality prošla zahraničním vzděláváním od lektorů a lektorek ze Švýcarska, Německa a Holandska. Byla součástí týmu, který v rámci České republiky zaváděl sexuální asistenci.

Mgr. Lucie Šídová

Lucie Šídová je psychoterapeutka, lektorka a spoluzakladatelka organizace Freya, z. s., která se snaží bořit mýty v oblasti sexuality a vztahů lidí se znevýhodněním, seniorů a seniorek. V organizaci lektoruje hlavně témata spojená se systémovým zaváděním práce se sexualitou a vztahy v zařízení. Je absolventkou výcviku v dynamicky orientované skupinové psychoterapii a biosyntézy. Má svoji soukromou psychoterapeutickou praxi: www.luciesidova.cz. Je spoluautorkou knihy Sexuální násilí. Proč se nikdo neptá? Podílela se na vydání metodiky pro práci se sexualitou u lidí se znevýhodněním Pojďme se bavit o sexualitě. Dlouhodobě pracovala v organizaci Rozkoš bez rizika, která pomáhá ženám ze sexbyznysu. 

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 773 722 459
www.freya.live
www.box.freya.live
FB: @freya.vzdelavani
Instagram: freya_vzdelavani

Zpět na seznam