KURZ: Sexualita lidí s poruchou autistického spektra

Místo konání: Praha (v případě nepříznivé epidemiologické situace online forma)
Datum konání: 26. 10. 2021
Čas: 9:00 – 15:30
Cena: 1390,-
Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2019/0212-SP/PC/PP/VP

Online přihlášení na kurzy: Přihlášení zde
Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Každý z nás máme svou sexualitu, právo být milovaný a být milován. Její chápání, vnímání a prožívání je u každého z nás jedinečné a originální. Lidé s poruchou autistického spektra vnímají svět okolo nich a lidé v něm rozdílně. Často nechápou, k čemu slouží podání ruky, proč se dívat do očí, jak říci a vyjádřit smutek, vztek i radost. Tento kurz by vám měl pomoci otevřít dveře do jejich světa a ukázat možné způsoby prožívání sexuality lidí s poruchou autistického spektra a jak s nimi v této oblasti pracovat.

Základní popis kurzu

Účastníci a účastnice získají informace, co je autismus, jak se projevuje, také budou seznámeni s odlišnostmi vnímání a na co si v komunikaci s lidmi s poruchou autistického spektra dát pozor a jaké pomůcky pro komunikaci můžeme používat. Účastníci a účastnice získají informace o tom, jak se lze dívat na sexualitu lidí s „PAS“ a jak se na sexualitu dívá sám člověk s „PAS“, kde se tyto dva pohledy rozchází? Proč si nerozumíme a kde vznikají problémy? Jak je možné s lidmi s „PAS“ v této oblasti pracovat.
Účastníci a účastnice kurzu budou seznámeni, jaké jsou možnosti v přístupu k sexualitě lidí s „PAS“ ze strany rodiny, blízkého okolí a zaměstnanců sociálních služeb a jaké mají možnosti ve vzdělávání v tématu sexuality lidí s „PAS“.

Jako součást tohoto kurzu obdržíte zdarma knihu: Pojďme se bavit o sexualitě a vztazích.
Jedná se o komplexní metodický průvodce k sexuální výchově lidí s mentálním znevýhodněním.

Úvodní část knihy je věnována základním informacím k tématu sexuality - tělu, vztahu k tělu a sobě samému, vývoji, o soukromí, dotecích, intimitě a pocitech. To jsou témata, která by měli lidé s hendikepem znát, než se s nimi začneme bavit o tématech bezpečnějšího sexu, sexuálních aktivitách a partnerských vztazích. Tato témata jsou v druhé části metodiky.

Na co se konkrétně zaměříme

  • Co je autismus.
  • Jaké jsou specifické projevy lidí s poruchou autistického spektra.
  • Jakým způsobem komunikují lidé s "PAS".
  • Kdy se problémové chování stává "problém" a způsoby reakce na něj.
  • Vnímání a prožívání sexuality lidí s "PAS".
  • Jak se lze dívat na sexualitu lidí s "PAS".
  • Jak se na sexualitu dívá sám člověk s "PAS".
  • Kde se tyto dva pohledy rozchází? Proč si nerozumíme a kde vznikají problémy?
  • Přístup rodiny, blízkého okolí a zaměstnanců pomáhajících profesí na sexualitu lidí s "PAS"?
  • Možnosti vzdělávání lidí s "PAS" v oblasti sexuality - rodina, blízké okolí, společnost, zaměstnanci pomáhajících profesí.

Komu je kurz určen

Managementu organizací, pracovníkům a pracovnicím přímé péče sociálních, zdravotních a školských zařízení.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam