Sexualita aneb Jak o ní komunikovat

Místo konání: Praha nebo přijedeme za vámi.

Kurz je akreditován. Číslo akreditace: A2019/0214-SP/PC/PP/VP na 8 vyučovacích hodin

Tento kurz nabízíme i pro celý tým nebo organizaci dle domluveného termínu.

Anotace

Tento kurz je navazující a před jeho absolvováním by měl účastník, účastnice absolvovat jeden z těchto základních kurzů:

  • Sexualita lidí s mentálním hendikepem
  • Sexualita lidí v seniorském věku
  • Sexualita lidí s tělesným hendikepem

Tento kurz je zaměřen na seznámení účastníků a účastnic s komunikací u lidí s hendikepem, seniorů a seniorek o sexualitě a vztazích.
V kurzu vás seznámíme s technikami komunikace a také pomůckami, které je možné ke komunikaci o sexualitě využívat.
Naučíme vás, jak se na rozhovor připravit a jak ho začít.
Vše si můžete vyzkoušet prakticky v bezpečném prostředí.

Základní popis kurzu

Mnoho z nás neví, jak začít rozhovor o sexualitě se svými klienty, klientkami.
Odpovědi najdete v našem kurzu, kde se seznámíte s technikami a pomůckami pro komunikaci.
A vše si vyzkoušíte v praxi.

Na co se konkrétně zaměříme

  • Co je komunikace? Jak správně komunikovat a jak začít?
  • Jak komunikovat  o sexualitě a vztazích? Tipy na vhodnou komunikaci.
  • Jak se připravit na rozhovor o vztazích a sexualitě?
  • Pomůcky pro komunikaci a práce s nimi.
  • Jak vést rozhovor v oblasti vztahů a sexuality?
  • Nácvik rozhovoru v praxi.

Komu je kurz určen

Managementu organizací, pracovníkům a pracovnicím přímé péče v oblasti sociálních, zdravotních a školských zařízení.

Medailonek lektora/ky

Věra Zychová, DiS.

Lektorka, sociální pracovnice. Vystudovala SOŠ Sociálně právní, obor sociální činnost a VOŠ - obor sociální práce. Po studiu začala pracovat v denním stacionáři pro osoby s mentálním a kombinovaným postižením, kde pracovala do roku 2019.
K její profesi patří tvoření a zdokonalování standardů kvality sociálních služeb. V této oblasti se zaměřuje na oblast práv lidí s postižením, k nimž patří také oblast práva na prožívání vlastní sexuality. Tématu intimity, vztahů, sexuality a sexuální výchovy lidí s mentálním hendikepem se věnuje řadu let. Specializuje se na téma sexuality u lidí s poruchou autistického spektra a komunikace u lidí s těžkým mentálním hendikepem.
Mimo jiné se věnuje bazální stimulaci, kinestetické mobilizaci, preterapii a alternativní komunikaci lidí s postižením.

Kontakt na organizátorku kurzu

Petra Hamerníková, DiS.
E: hamernikova@freya.live
T: 608 616110
www.freya.live
FB: Freya - vzdělávání, poradenství

Zpět na seznam